I dag er det 2 år siden det rasistisk motiverte drapet på Johanne og terrorangrepet på Al Noor moskeen i Bærum. I dag går våre tanker først og fremst til Johannes familie og venner. De bærer det største tapet. Det gjør også de som kjempet for livet sitt i moskeen den dagen, de som mistet en del av tryggheten sin, vi som Bærumssamfunn, vi som land og vi som verdensborgere. Når drap og terror rammer, rammes vi alle.

Dagen i dag skal brukes til å minnes, til å sørge, men også til å samles om det kontinuerlige arbeidet for å forebygge hat.

Som kommune skal vi bekjempe hat ved å forebygge hatefulle ytringer, hatkriminalitet og ekstremisme. Til høsten skal vi i samarbeid med politiet revidere vår lokale handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Skal vi lykkes må vi hele tiden søke ny kunnskap og samarbeid. Vi opplever at det er stor vilje til samarbeid om dette viktige arbeidet.

Som moske har vi mulighet til å påvirke. Vi valgte å møtet hatet vi ble utsatt for med åpenhet, dialog og kjærlighet. Vi anerkjenner samtidig at det skal være lov å være sint og det er naturlig å bli redd. Men lar vi sinnet og utryggheten få vokse seg til hat, hjelper det ingen. Heltene fra moskeen, som kjempet mot gjerningsmannen for to år siden, viste på forbilledlig vis at hat ikke trenger å avle hat. Fokuset har vært på å snu hendelsen til noe konstruktivt. Vi har tatt initiativ til å danne stiftelsen 10. august som blant annet bygger et minne- og kunnskapssenter som skal bidra til at vi ikke glemmer, at vi får kunnskap- nettopp for å hindre at terror skal skje igjen.

Vårt viktigste budskap i dag er at dette angår oss alle, og at vi alle kan bidra. Hat og terror kan virke uforståelig og fjernt fra våre hverdagslige liv. Terror er en hatefull handling i ytterste konsekvens. Hatefulle ytringer og hets har alvorlige konsekvenser. Hat kan fremme mer hat, og være en mobiliserende faktor for ekstreme handlinger. Hvordan vi snakker om hverandre, og til hverandre, hvordan vi omtaler andre mennesker og tillegger hverandre verdi er noe vi alle kan ta ansvar for. Å kategorisere mennesker inn i mer eller mindre verdifulle grupper kan sette i gang farlige mekanismer. Samtalene rundt kjøkkenbordet, ved lunsjbordet på jobben, i skolegården, gjennom dataspillet og på chatteforumet utgjør en viktig forskjell. Vi skal være uenige og ta debatter, heine om ytringsfrihet -men vokte oss for det hatefulle!

Vi skal aldri glemme det vonde som har skjedd, og vi skal stå opp mot hatefulle ytringer, men vi skal samtidig huske på at det er de gode handlingene våre som er vårt beste skyts mot hatet. Vi skal snakke varmt om hverandre og ta respektfulle debatter. Vi skal tåle uenighet, men si ifra når argumentene blir hatefulle fremfor saklige. Vi skal glede oss over den ekstra middagsgjesten og gjøre plass til den ukjente på bussen. Det angår oss alle, og vi skal alle bidra.

I år er det 20 år siden det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo. I år er det 10 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet. I år er det to år siden angrepene i Bærum. Arbeidet mot hat kan aldri stoppe, og det angår oss alle hver eneste dag.

Til minne om Johanne.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og styreleder i Al-Noor Islamic Centre på Skui, Haji Ghulam Nabi

Innlegget sto på trykk i Budstikka 10. august 2021