I Bærum har vi tradisjon for å markere verdensdagen for psykisk helse som er 10. oktober. Vanligvis pleier kommunen og frivillige organisasjoner sammen arrangere en felles markering av dagen. Dette er en viktig del av vårt arbeid med å styrke den psykiske helsen i Bærum samt å bidra til et rausere Bærum. I år blir markeringen annerledes gjennom bruk av digitale møteplasser og mindre arrangementer. Årets tema er kanskje viktigere enn noen gang: I år oppfordrer vi dere til å spørre mer!

Når vi lytter og spør mer oppdager vi nye sider ved oss selv

De aller fleste av oss liker å bli spurt om hvem vi er, hva vi liker og hvordan vi har det. Ved å vise interesse for et annet menneske kan vi, gjennom den oppmerksomheten vi gir, bidra til at personen blir sett. Dette kan være på jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer. Ved å lytte og spørre mer kan vi oppdage nye sider av oss selv samt lære mer, noe som igjen er med på å videreutvikle oss som mennesker.

Nysgjerrighet kan bidra til økt glede i hverdagen

En rekke undersøkelser viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Rådet for psykisk helse og Helsedirektoratet har utviklet konseptet «Hverdagsglede 5 om dagen for god psykisk helse». De fem stegene er knytt bånd, vær aktiv, fortsett å lære, gi til andre og være oppmerksom. Ved å spørre mer og være nysgjerrig bidrar vi til å jobbe med minst fire av de fem stegene som vi vet er viktig for økt hverdagsglede.

Oppdag mer ved å spørre mer

Gjennom åpne og vennlige spørsmål, kanskje til og med modige spørsmål, kan vi utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker. Svaret kan overraske, positivt og negativt. Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Tenk etter: Har du spurt deg selv eller noen andre om noe i dag? Hvordan lyttet du til svaret? Hva gjorde svaret med deg? Kan du bruke svaret til noe godt?

Noen ganger kreves det mot for å spørre om det ukjente og det vanskelige.

Ved å spørre mer kan vi oppdage om noen trenger hjelp. Dersom du er bekymret for noen er det viktig at du viser at du bryr deg. Viser du at du bryr deg eller er interessert, kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det bedre. Dette er kanskje ekstra viktig i disse tider med hjemmekontor og mindre sosial kontakt enn det mange av oss er vant med.

God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom fellesskap, åpenhet, mot og respekt. Tør du å spørre og er nysgjerrig tar du ansvar for din egen og andres helse. Ved å inkludere og styrke hverandre gjør vi Bærum til et enda bedre sted å leve.

Vi har samlet tilbudene i regi av kommunen på våre nettsider Psykisk helse. Der finner du også oversikt over mange av organisasjonene som kan kontaktes hvis du trenger hjelp eller vet om noen som trenger det.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - innlegget sto på trykk i Budstikka 10. oktober 2020