Dette er tittelen på den store frivilligkonferansen som kommunen har invitert til 7. mars i Bærum kulturhus. På konferansen skal vi feire, engasjere og motivere frivilligheten og vi skal styrke eksisterende relasjoner og bygge nye. Konferansen er gratis og åpen for alle.


Når vi møtes gjennom frivillighet, er det med på å sikre at vi ikke blir fremmede for hverandre. Vi møtes i glede over felles innsats. Å delta i frivillig arbeid skaper tilhørighet. Selv om ildsjelene kanskje ikke reflekterer over sitt bidrag i det daglige, så er den enkeltes innsats en stor ressurs i utviklingen av trygge og gode lokalsamfunn i kommunen.


Noe av det viktigste med konferansen er at vi møtes på tvers; organisasjoner, frivillige, kontaktpersoner i kommunen, politikere – alle vi som brenner for det frivillige arbeidet. Vi skal lære og inspireres av hverandre, og med så mange engasjerte frivillige ildsjeler det finnes i Bærum, er jeg sikker på at det ender opp med at vi skaper noe sammen!


Vårt samfunnsoppdrag som kommune handler om at våre innbyggere skal ha noe å leve av, leve i og leve for. Samtidig skal vi skape gode vilkår for mestring. Til dette trenger vi verdifull innsats fra de mange gode kreftene vi har i bærumssamfunnet. I Bærum er det registrert over 500 ulike frivillige lag og organisasjoner innenfor blant annet kultur, idrett, natur, miljø, velferd og livssyn, det blomstrer rett og slett! Det er et stort engasjement for hjertesaker og interesser. For barna og ungdommen, flyktninger, våre seniorer og for de som faller utenfor.


En stor takk til alle som utgjør en stor forskjell i andre menneskers liv. Så håper jeg å se flest mulig på konferansen. Har du ikke allerede satt av ettermiddagen 7. mars kl 1500-1800, så gjør det nå og meld deg på via www.baerum.kommune.no/frivilligkonferansen.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 5. mars 2019