Krononaviruset begynner å sette sitt preg på bærumssamfunnet – skoler, sosiale arenaer, arbeidsplasser og næringsliv blir stadig mer berørt. Situasjonen kaller på bæringenes dugnadsånd - både for å følge opp hygieneråd og karantene, men også for å begrense adferd som utsetter andre for smitte. Det er én ting vi vet: Det blir mer smitte før det blir mindre.

Vi har etablert en Smittesporingsgruppe – som bistår kommuneoverlegene i det viktige arbeidet med smittesporing. Det er avgjørende for å sikre at vi fanger opp alle som bør i karantene. Vi kan ikke stoppe viruset, men vi kan utsette det og gjøre mye for å beskytte risikogruppene.

Det handler om å vaske hendene, om å hoste i albuen eller et papirlommetørkle før hendene vaskes på nytt. Om å vaske glatte overflater hvor viruset kan oppholde seg over lengre tid. Om å holde oss hjemme, når vi blir syke. Alt dette kan dempe smittepresset betydelig.

Vi må ikke utsette risikogruppene for smitte ved å besøke sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner når vi er syke.

Det handler om at alle som er i karantene, respekterer den og ikke møter andre mennesker på nært hold, unntatt dem de bor sammen med. Bryter du karantenen, bidrar du til risikospredning.

Mange av oss må begrense våre dagligliv, kanskje reise mindre – kanskje utsette aktiviteter.

Hvorfor anbefales disse tiltakene?

Mange av oss trenger ikke å føle oss truet av koronaviruset. Men for en som må utsette kreftbehandling, en som har svekket immunforsvar eller en som har en alvorlig kronisk lidelse, kan viruset medføre livsfare. Derfor er dugnaden så viktig!

Først og fremst handler det om å beskytte de mest utsatte gruppene og de med lavt immunforsvar. Like viktig er det å sikre at vi har et helsevesen som kan ta vare på de sykeste. Vi trenger å holde hjulene i gang i hele samfunnet. Smittebegrensing handler om tiltak for å utsette og dempe smitterisiko.

Det er ikke flaut

Det er ikke flaut å ha fått påvist koronaviruset. Dette rammer hvem som helst. Ofte har man bare vært på feil sted til feil tidspunkt. Derfor er åpenhet så viktig – at vi forteller om smitten. Det i seg selv er et smitteforebyggende tiltak.

Eget korona-telefonnummer

Vi må bidra til å sikre at personer med andre sykdommer kommer igjennom på telefonen til legevakten for å få nødvendig helsehjelp. For å avlaste legevakten når det gjelder spørsmål om korona har kommunen etablert et eget telefonnummer – 67 50 59 99 – hvor du kan ringe og få svar på følgende to spørsmål: 1) Trenger jeg å ta koronaprøve? 2) Trenger jeg å kontakte lege? Her har vi opprettet 4 linjer og vurderer i skrivende stund og opprette en 5.
Andre spørsmål om koronavirus kan enten rettes til korona@baerum.kommune.no eller til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Kommunen følger de nasjonale anbefalingene når det gjelder arrangementer og samlinger. Føre var prinsippet legges til grunn.

Vi står foran tøffere tider og da er det viktig at vi står sammen. Vi trenger et tett samarbeid med hele Bærum!

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Erik Kjeldstadli

Innlegget sto på trykk i Budstikka 12. mars 2020