Hva har skjedd med sykehusboligene? spør B. Christian Jenssen i Pensjonistpartiet i Bærum i Budstikka lørdag 14. april. Gjennom et godt samarbeid med Vestre Viken og styret i den tidligere boligstiftelsen har Bærum kommune sikret at boligene blir brukt til formålet - nemlig sykehusboliger.

Dette er sikret ved at den tidligere boligstiftelsen ble omgjort til et eierseksjonssameie, Helgerud boligsameie. Nye vedtekter er utarbeidet og godkjent av formannskapet. Det er også tinglyst en erklæring som innebærer en forpliktelse for eier til å ivareta formålet med boligene.

Bygget ble seksjonert i desember 2017. Det ble da tinglyst en erklæring på sykehusleilighetene om at de kun kan benyttes som boliger for ansatte ved offentlige sykehusinstitusjoner i Bærum. Etter at bygget var seksjonert, solgte Vestre Viken 46 av sine 60 leiligheter i bygget til Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap. Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap har som formål å leie ut rimelige boliger til personer med særskilt boligbehov, fortrinnsvis personalet ved helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst RHF.

Boligselskapet ble opprettet i 1970 og er en profesjonell utleier som kommunen har tillit til at vil forvalte utleie av sykehusboligene på en god måte. Den tinglyste erklæringen er som nevnt bindende også for boligselskapet. Annen utleie enn til ansatte ved offentlige sykehusinstitusjoner i Bærum er betinget av godkjenning av formannskapet i Bærum.

Noen av leilighetene ble også solgt til leietakere som med grunnlag i eierseksjonsloven hadde forkjøpsrett til leiligheten de leide.

 Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 20. april 2018