20 år gamle Petter Baumann Haavik hadde et viktig innlegg i Budstikka 20. april. Han skriver at han ikke liker å finne søppel ute i naturen. Jeg er helt enig med Petter - søppel hører ikke hjemme i naturen!

De fleste av oss vet at vi ikke skal kaste fra oss søppel ute, eller la søppel ligge igjen i naturen. Likevel havner store mengder avfall i naturen hvert år. Petter skriver at han finner sneiper, plastikk, godteripapir, snusbokser og flasker når han er ute og plukker søppel. Dette avfallet forsvinner ikke av seg selv, og kan være skadelig for dyr og mennesker.

Bærum har satt av penger til å rydde søppel i naturen, blant annet på strender og øyer, langs vassdrag, elver og på havbunnen. Kommunen samarbeider med næringsliv og innbyggere om ryddeaksjoner, blant annet gjennom Strandryddeuka. Om våren og høsten deltar idrettslag, klubber og organisasjoner på søppelrydding langs bestemte ruter i kommunen.

Det er en stor utfordring at så mye avfall havner i naturen i utgangspunktet. Derfor er Petters leserinnlegg en god påminnelse til oss alle. Hver og en av oss må passe på at avfall fra oss ikke havner i naturen. Er for eksempel avfallsdunken full når vi er ute på tur, må vi ta med oss avfallet hjem og kaste det der.

Selv plukker jeg søppel jeg ser rundt vårt vakre rådhus, og jeg skal bli flinkere til å ta med meg engangshansker og pose når jeg går tur. En stor applaus til Petter! Jeg håper mange flere følger hans gode eksempel og tar med seg søppel de ser når de er på tur.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 22. april 2021