Innlegg i Budstikka 31. desember 2015: Hver eneste dag ser jeg dugnadsbæringen i kommunen vår. Når vi snart er ved veis ende i dette friluftslivets år er det viktig for meg å se og takke alle som bidrar med engasjement og innsats på mange områder.

Det er tid for refleksjon, samtidig er det viktig å ha et utålmodig blikk fremover. Vi vokser med nærmere 2000 personer i året, og vi står overfor store investeringer i blant annet skoler og barnehager. Derfor må vi gjøre ting smartere slik at vi evner å legge de gode premissene for fremtidens skole og en verdig omsorg. Dette krever omstilling og vi har lagt et godt grunnlag for en bærekraftig økonomi og bærekraftige tjenester gjennom de viktige budsjettvedtakene kommunestyret gjorde rett før jul. Dette lover godt for at Bærum fortsatt skal være et trygt og godt sted for alle.
 
Vi har et generasjonsansvar. Stikkord er langsiktighet, helhet og bærekraft. Vi skal kunne se våre barnebarn i øynene om 20 år og si; vi så, vi planla og vi handlet. Selv har jeg tatt til ordet for at det er nå vi har muligheten for å organisere offentlig sektor i Oslo regionen på en mindre fragmentert måte. Historien har vist at samferdselsløsningene tar for lang tid, at næringsliv og innbyggere er tjent med en konkurransekraftig region der arealdisponeringer og transport sees i sammenheng. Våre elever i videregående skoler fortjener også å kunne velge Oslo-skoler uavhengig av fylke. Vi må rigge oss for fremtiden på en klimaklok og fornuftig måte: Sammenfallende strukturer og organisering har vi nå muligheten til å se nærmere på. Et koordinert blikk på politi, brann, sykehus, areal, transport, næringsliv, kommuner og forvaltningsnivåer er viktig. Det er disse perspektivene debatten om kommunereform må handle om. La oss holde alle dører åpne for en hensiktsmessig hverdagsregion.
 
Bærum ER en god kommune å bo i. Det er mye positivt som skjer. Vi har landets beste skoleresultater, vi kom på andre plass i Kommune-NM, vi har dyktige medarbeidere, kompetente innbyggere og et innovativt næringsliv som tar samfunnsansvar, og vi har mottatt priser og delt ut priser. Vi er en kunst- og kulturkommune av dimensjoner. Mangfoldet i idretten slår oss. Vi har så mye å være takknemlige for, men vi ser et strammere arbeidsmarked med permitteringer og oppsigelser. Etablering av nye arbeidsplasser for en befolkning som blir mer sammensatt er viktig. Derfor må vi alle heie på blant annet entreprenørskap.
 
Ungdomsundersøkelsen viser at de fleste barn og unge i Bærum har det bra – og vi har en flott ungdomsgenerasjon! Undersøkelsen viser også at noen faller utenfor - disse har vi alle et felles ansvar for å inkludere!
 
Samtidig som vi gjør en ytterligere satsing på blant annet på helsesøstre og psykologisk førstehjelp, er det viktig å utfordre både oss foreldre og de unge på hvorfor er det slik at vi MÅ etterspørre flere helsesøstre, flere psykologer. Hva kan vi som gode medmennesker gjøre for å bidra til et samfunn som ikke opplever en økning i psykiske vansker.
 
Verden kommer nærmere oss. Terror tar livet av uskyldige mennesker. Europa opplever den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Høsten har vært preget av dette alvoret. FN kunngjorde nylig at 60 millioner mennesker er på flukt. Med drømmen om et fredelig liv forlater de sine hjem og legger ut på en farefull vandring.
 
Situasjonen gjør et sterkt inntrykk på oss alle. I Bærum ønsker vi flyktninger velkommen og øker bosettingstallet. Det viktige i fortsettelsen er at alle barn og voksne som har rett på asyl og beskyttelse ikke blir sittende årevis i mottak. Isolasjon skaper enda større utfordringer for god integrering i neste omgang. Språk og arbeid er viktige stikkord. Hvordan vi som samfunn møter flyktningene vil være avgjørende. Her må vi finne de gode møteplassene og invitere flyktningene til å delta. Erfaringene vi har gjort med flyktningeguider gir oss nyttig kunnskap om hva som virker.
 
«Sammen skaper vi fremtiden» er vår nye visjon. Visjonen er et løfte til bærumssamfunnet om at innbyggere også skal være medbyggere. For sammen skal vi bygge de gode lokalsamfunnene – sammen skal vi legge grunnlaget for fellesskapsfølelsen. Ordene mangfold, raushet og bærekraft skal være kvaliteter ved vårt samfunn. La oss sammen gjøre disse kvalitetene levende i 2016.

Riktig godt nytt år!

Ordfører Lisbeth Hammer Krog