I Budstikka 22. mai strekker Fornebupiloten ut en hånd til kommunen og tilbyr seg å sitte i førersetet for involvering og samskaping på Fornebu. Det setter vi veldig stor pris på. Fornebupiloten er en god investering for bygging av lokalsamfunnet.


I «Fornebu 2035 - strategi for utvikling av fornebusamfunnet» slår vi fast at kommunen gjør klokt i å samarbeide med befolkning, organisasjoner og næringsliv for å utvikle løsninger på konkrete samfunnsbehov. Det er på den måten det kan skapes løsninger for fellesskapet, som er basert på lokalkunnskap og som innbyggene har eierskap til.


Vi har lovet at kommunen frem til 2020 prioriterer arbeidet med å finne gode løsninger til ungdommen for å ivareta deres behov på fritiden, at vi videreutvikler Tårnet-senter for kultur, historie og kunnskap, og at vi etablerer Oksenøya-senter som et sted der folk kan møtes på tvers av generasjoner. I tillegg må vi prioritere midlertidig bruk av arealer og lokaliteter som kan bidra til å skape samfunnsliv.


Samtidig skjer det svært mye positivt: Fornebudagene, som jeg hadde gleden av å åpne viser et engasjement og samarbeidsånd som er helt unik. Det er heller ikke lenge siden åpningen av Andelslaget, en syv mål grønn tomt der jeg ser at det allerede spirer. I juni åpnes Felleshuset OBOS med mange muligheter for aktiviteter. Torsdagsporten har vært en suksess som møteplass og arena for gode samtaler og diskusjoner. Fra høsten 2018 har vi et fullverdig og populært fritidstilbud på Hundsund ungdomsskole, på ettermiddagene og to kvelder i uken.


Samtidig vet vi at Fornebus innbyggere trenger flere lokaler der man kan møtes. Senioruniversitetet må stoppe folk i døra fordi det ikke er tilstrekkelig plass. Dagens lokaler til Fornebupiloten blir for små til å dekke de behov som pilotens aktiviteter skaper.


Ungdommene trenger, i tillegg til fritidstilbudet på Hundsund, et lokale for selvorganiserte aktivitet.


Vi håper å ha på plass kortsiktige, gode løsninger for møteplasser ganske raskt. I et litt lengre perspektiv må vi starte arbeidet med byggingen av sosial møteplass ved Fornebu S.


Hva må til for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge? Hvordan kan vi sikre at kulturen blir en driver i utviklingen av fornebusamfunnet? Dette og mange flere spørsmål må vi stille og besvare sammen.


Vi trenger en helhetlig plan. Kommunen har startet forberedelsene til det vi kan kalle en masterplan for fornebusamfunnet, som skal handle om kultur, oppvekst, aldring, livet mellom husene og mye mer. Planen skal handle om viktige milepæler, og vil bli utarbeidet i tett samarbeid mellom kommunen og lokalsamfunnet. Den vil omtale hva kommunen må bidra med, hva kommunen må samarbeide med lokalsamfunnet for å oppnå, og hva lokalsamfunnet må bidra med.


Jeg vil benytte anledningen til å takke Fornebupiloten og alle ildsjelene som står på og bidrar til å bygge det fantastiske fornebusamfunnet.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 5. juni 2019