Et usedvanlig krevende år går mot slutten. Pandemien har fått store økonomiske og menneskelige føl-ger, med engstelse, sorg og savn. Pandemien vil prege oss inn i 2021.

Friheten vår har vært og er sterkt begrenset, det har vi gjort av hensyn til våre eldre og sårbare grupper og av hensynet til kapasiteten i helsevesenet. For våre ledere og medarbeidere på sykehjemmene, i våre omsorgsinstitusjoner og i hjemmebaserte tjenester har dette året vært et ekstrem-år. Viktige læringspunkter tar vi på dypeste alvor med henhold til situasjonen ved Vallerhjemmet tidlig i vår. Samtidig vil jeg løfte frem det meget krevende arbeidet som er nedlagt i våre tjenester på så mange ulike områder i forbindelse med pandemien, inkludert barnehager og skoler. Ingen hadde erfaring med en pandemi.

Jeg opplever samtidig at situasjonen har fått frem det beste i oss. Mange har vist varme og omtanke for at andre har hatt det svært tøft, det varmer.
I tillegg vil jeg rose våre innbyggere som har fulgt rådene og reglene som har blitt gitt, tålmodig og tro-fast. En stor og inderlig takk.

Midt i pandemien har vi fått viktige avklaringer for fortsatt god utvikling av kommunen vår. Vi har tatt det første spadetaket for ny E 18 – en over 30 år gammel kampsak. Første sprengladning for bane til Fornebu er avfyrt. Det betyr at vårt mål om Fornebu som nullutslippsområde i 2027 er i rute. Disse to store gjennombruddene på samferdselsområdet betyr også inngåelse av store kontrakter, som igjen sikrer verdifulle arbeidsplasser.

Mange andre bransjer bærer en tung bør i disse tider, jeg er bekymret for tiden som går. Derfor har vi hatt kampanjer som har oppfordret til å handle lokalt og benytte lokale tilbud.
Det har vært svært verdifullt å motta de mange gode innspillene fra næringslivet og Bærum Næringsråd i forbindelse med Bærumspakkene.

Heldigvis går vi mot lysere tider. Allerede over nyttår begynner vaksineringen på sykehjemmene. Normaliseringen kommer ikke til å gå raskt, men sakte men sikkert skal vi klare å ta hverdagen tilbake.

I Bærum kommune tenker vi omstilling og innovasjon. Vi planlegger for store investeringsbehov som følge av vekst og demografiske endringer. Bærum får nå betalt for sin økonomiske ansvarlighet over mange år. En betydelig andel av de oppsparte reservene benyttes til å finansiere de økte investeringe-ne, helt i tråd med vår strategi. Vi er stolte av at vi har fått landets første demenslandsby. Alle som har besøkt Carpe Diem er begeistret. Vi ser frem til en landsby med flere nye innbyggere. Nybygde Lindelia sykehjem har allerede fått nye beboere. Bærum kommune investerer med dette milliardbeløp i eldre-omsorgen.

Våre investeringer må også være bærekraftige. Det forutsetter at vi lykkes med å skape både sosiale, så vel som klima- og miljømessige verdier. Gjennom partnerskap med vårt kompetente næringsliv skal vi i årene som kommer utvikle nye løsninger for et grønnere samfunn. Næringslivets kompetanse er viktig i den digitale omstillingen og i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

Vi snakker mye om frivillighet og dugnadsånden som står høyt i Bærum. Jeg er så stolt av hva som ska-pes år etter år og ydmyk for alle som ønsker å gjøre nærmiljøene våre trygge og inkluderende.

Jeg vil avslutte min nyttårshilsen med å rette en stor og inderlig takk til dere alle i dette krevende året.

Med ønske om et lysere 2021.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 31. desember 2020