Våre omgivelser er i endring og det er vi også. Når Bærum nå har passert 125 000 innbyggere er det interessant å stoppe opp og spørre; hvem er bæringen?


Mangfold, kompetanse og engasjement er tre egenskaper ved bæringene og bærumssamfunnet som det er verdt å dvele ved. Dette er egenskaper som både hver for seg og samlet vil være vår styrke når vi i årene fremover står foran nye utfordringer. De største utfordringene er knyttet til utvikling av en mer bærekraftig velferd og kravene til å foreta mer klimakloke valg. Dette innebærer endringer som krever samarbeid og partnerskap med nærings- og organisasjonslivet samt involvering av våre innbyggere.

På mange måter er Bærum et Norge i miniatyr. Vi møter i dag et mylder av dialekter og språk. En svært høy andel av dagens bæringer er født et annet sted i landet, eller i et helt annet land. Vi er blitt en smeltedigel og et mer heterogent samfunn. Vi er over 140 nasjonaliteter, vi utgjør et stort mangfold og vi lever sammen uten store friksjoner.

Bærum har store ressurser i befolkningen, både når det gjelder realkompetanse, høyere utdanning og engasjement. Samlet er alle disse egenskapene viktige og gjør oss godt rustet til å møte behovet for omstilling og endring. Både i statsbudsjettet og i sin nyttårstale vektla statsministeren behovet for en mer bærekraftig velferd. Vi må ta skrittene nå for å sikre bærekraftig velferd i fremtiden. Hvis ikke venter dramatiske kutt som smerter, sier hun. I Bærum sier vi: "tenke langt og handle nå" nettopp for å unngå overraskende, smertefulle kutt.

DugnadsBærum lever og leverer – det får vi stadig påminnelser om! Innbyggerne våre bryr seg om sine nærmiljøer og nabolag. Engasjement, deltakelse og identitetsfølelse er ofte knyttet tett sammen. Vi har mange engasjerte innbyggere innenfor ulike deler av samfunnslivet. Men vi har også noen som faller utenfor vårt store fellesskap. Derfor gleder det meg at vi har mange innbyggere som gjør en stor innsats for at andre skal oppleve mestring og glede. Dette engasjementet vil vi trenge når vi skal finne nye svar på de utfordringene vi møter fremover.

På samme måte som bæringene selv kan karakteriseres med noen kjennetegn, kan vi beskrive vårt næringsliv. Det er mangfoldig, svært kompetent, og med stort engasjement for å prøve ut nye teknologier og løsninger. Mangfold tror jeg kan bli et av Norges og Bærums største konkurransefortrinn. Det ser vi allerede mange gode eksempler på fra vårt globale næringsliv.

Svært mange som velger å bosette seg i Bærum er opptatt av vår unike beliggenhet tett på marka og sjøen. Vi blir gradvis mer urbane, men vi liker godt at naturens herligheter er lett tilgjengelig for oss. Som politikere har vi satt oss noen mål for samfunnsutviklingen, og en utvikling i mer klimaklok retning, er ett av dem. Mange vil hevde at det er et relativt ambisiøst mål på vegne av en befolkning som kjører mer bil og forbruker mer enn de fleste. Likevel, jeg er sikker på at kombinasjonen av høy kompetanse, engasjementet for lokalsamfunnet og naturverdiene våre – tilsammen skal føre oss i rett retning. Noen vil helt sikker hevde at det går for sakte, andre at det går for fort. Uansett, vi er i bevegelse.

Vi er Norges femte største kommune, og en av de beste. Med en befolkning som vår og et næringsliv som vårt, står vi godt rustet til å møte fremtiden. Som vi sier i bærumssamfunnets visjon: «Sammen skaper vi fremtiden», med mangfold, raushet og bærekraft. Sammen skal vi videreutvikle en kommune som er rustet for fremtiden.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 13. januar 2018