Det er tid for refleksjon over året som er gått, samtidig som vi retter blikket fremover. Tenke langt og handle nå er overskriften når vi går inn i 2017. Vår evne til ydmykhet og systematisk forbedringsarbeid samt god kompetanse er viktige elementer når vi skal være gode på å være kommune både i dag og i morgen.

Et ansvarlig budsjett er i havn og våre innbyggere kan være trygge på at vi søker å se det store bildet gjennom å analysere utfordringene, tenke langsiktig og skjønne viktigheten av omstilling og nytenkning. Vi har gjort en dreining fra «hva kan vi hjelpe deg med» til «hva er viktig for deg» slik at de som trenger vår bistand fortsatt kan virke i sin hverdag.

Vi tar i bruk nye metoder innen skole- og velferdsområdet som det legges merke til langt utenfor kommunens grenser. Som ordfører får jeg veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra innbyggere som opplever kommunens tjenester som gode. Men 2016 har også minnet oss på ansvaret vi har som kommune. Tjenestene oppfattes ulikt. Vi må evne å lytte til tilbakemeldinger, og nye svar skal utvikles i nært samarbeid med de som berøres. 

Vår visjon "Sammen skaper vi fremtiden" svarer ut en arbeidsmetodikk som jeg mener er avgjørende. Når vi har landets mest kunnskapsrike arbeidsplasser og når vi har så mye ressurser blant våre bæringer, må vi invitere inn stemmene.

Moro var det derfor å lytte til de unge i Norconsult før jul. Bakgrunnen var deres tydelige budskap om fremtidens Sandvika. De hadde mange gode refleksjoner og ideer for å oppnå mer liv og røre i byen vår. I mellomtiden kan vi glede oss over noen av nyvinningene som står for tur: 17 nye mål rekreasjonsområde på Kadettangen, sammenhengende elvepromenade,  opprustning av stasjonsområdet, nye arbeidsplasser og leiligheter i Elisas Smits vei. Vi er mange som ser frem til utviklingen av Sandvika, Lakseberget, Hamang og Franzefoss. 

Nye former for samarbeid skal være vår strategi for å oppnå de gode løsningene for fremtiden. Eksemplene er mange. Gjennom vårt forsknings- og innovasjonsfond lanserer vi målrettet satsing på samarbeid med sosiale entreprenører.  Mange kjenner til gatelaget til Stabæk og Aurora som begge er gode eksempler på sosialt entreprenørskap. Jeg har stor tro på at vi som kommune kan gjøre en forskjell via sosiale entreprenører. Det er så mange gode og varme historier som forteller om ulike initiativ for et rausere og mer inkluderende samfunn.   I juni ble vi belønnet for vårt utviklings- og innovasjonsarbeid. Vi vant Innovasjonsprisen for 2016. All honnør til vår Rådmann og hans medarbeidere.

Når forandringens vind blåser går noen i skjul mens andre går ut og bygger vindmøller. Dette kinesiske ordtaket beskriver på en god måte mulighetene i reform-tider. I Bærum har et samlet kommunestyre vært opptatt av å få på plass en mer samordnet hovedstadsregion. Naboer må sitte rundt samme bord og ulike forvaltningsnivåer må arbeide tettere sammen til det beste for hele regionen.

Vi lever i en urolig verden. Viktigheten og verdien av trygghet kjenner vi først på kroppen når vi har vært utsatt for det motsatte.  Jeg er takknemlig for alle som bidrar til et Bærum som oppleves som trygt, raust og mangfoldig. Trygghet handler også om at vi tar vårt generasjonsansvar på alvor. Dette kommer klart til uttrykk gjennom vårt klimakloke arbeid og klimapanelets anbefalinger. Vi ser frem til viktig debatt i ukene og månedene som kommer.

Når vi ser tilbake på året som har gått er det mange fantastiske bragder og prestasjoner som er oppnådd i kunst- og kulturlivet fra scenene i kommunen vår. Innen idretten har det utfoldet seg nervepirrende konkurranser som har gledet og begeistret. Utøverne selv fortjener heder og ære, men det gjør sannelig bakkemannskapet også.

En nyttårshilsen uten E18, bane til Fornebu og Bærum sykehus er ingen fullverdig hilsen. Når disse viktige spørsmålene ikke avgjøres i kommunestyresalen, er det desto viktigere å være «på» når prosessene går. Det har vi vært. Vi har oppnådd viktige delseire.

Jeg er stolt av at vi har så mange dugnadsbæringer som bidrar til at Bærum er et godt sted å vokse opp og bo i. Nå kan vi se frem til to nye frivilligsentraler, en på Fornebu og en på Rykkinn.

Jeg vil avslutte med noen kloke ord fra Kongens nyttårstale: «Et av mine ønsker er at vi skal klare å se og favne alle de menneskelige ressursene i landet vårt. At alle kan føle at de bidrar og kjenner seg nyttige – uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne.» Jeg lar disse kloke ordene være inngangen til 2017.

Godt nytt år.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 9. januar 2017