Mandag legger mange av våre yngste innbyggere ut på en spennende ferd når de møter opp til sin aller første skoledag. For mange er overgangen fra barnehage til skole stor, og ikke minst er det en omveltning å gå fra eldst til yngst. Slik kan det også oppleves når man går fra barneskole til ungdomsskole, eller fra grunnskolen til videregående. Skolestart er et møte med mye nytt – nye venner, andre omgivelser, nye forventninger og utfordringer.

 

Vi husker begge godt vår første skoledag, Lisbeth på Eikeli og Lene på Mellom-Nes. Vi husker spesielt følelsen av sommerfugler i magen som uttrykte en blanding av forventning og nysgjerrighet – men også en uro over alt det ukjente som lå foran oss.

Selv om dette nå begynner å bli noen år siden har vi mange av de samme følelsene i våre liv i dag; nysgjerrighet og usikkerhet i møtet med mye nytt – som etterhvert blir til trygghet gjennom læring, som igjen gir mestringsglede. Våre erfaringer fra skolen, både i og utenfor klasserommet, danner et viktig grunnlag for hvordan vi utvikler oss som mennesker og lever våre liv.

Derfor er satsing på skolen helt avgjørende for samfunnet – både ved å skape et trygt og mobbefritt skolemiljø der alle kan oppleve mestring, og et miljø der vi trygt kan lære, prøve og feile – både faglig og sosialt.

Det er vårt ansvar som politikere å legge gode rammer, men det er også et felles ansvar å bygge et slikt trygt oppvekst- og skolemiljø.

Rett før ferien lanserte utdanningsminister Jan Tore Sanner at folkehelse og livsmestring, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling kommer inn i de nye læreplanene, som skal gjelde fra 2020. Han uttalte at «Livsmestring handler om at elevene skal være rustet til å håndtere oppturer og nedturer. Mange snakker om stress og psykiske helseutfordringer, og livsmestring går inn under skolens brede samfunnsoppdrag».

I Asker og Bærum har vi allerede jobbet målrettet med disse temaene i flere år.  Begge kommunene har psykologisk førstehjelp på 5. og 8. trinn, Bærum også på 2. trinn. Natur-kultur-helse-dagen for 5. trinnselevene, og guttekonferansen for 10. trinns elevene i Asker, og robust-satsingen på 8. trinn med ukentlig undervisning og trening i et helt skoleår i Bærum, som noen konkrete eksempler.

Vi ser at potensialet i denne type undervisning er stort, og vi gleder oss over at disse livsmestringsområdene blir integrert i nye læreplaner. Skal vi løse slike viktige samfunnsutfordringer så handler det også om å gi barna våre det beste grunnlaget i skolen.

Vi er stolte over lærerne som tar i mot skoleelevene i dag – de er kompetente, motiverte, og de vil møte barna våre på en trygg og inkluderende måte. Samtidig vil de være der med tydelige forventninger. For skal barna oppleve mestring må lista legges såpass høyt at de ikke bare kan gå over. Nysgjerrigheten må stimuleres og gi grobunn for ønske om både dypere innsikt og bredere utsikt.

Da vi mimret om vår siste skoledag – så ble minnene litt mer tåkete for oss begge – selv om den er betydelig nærmere i tid. Kanskje det er fordi overgangen ikke blir så stor siden vi fortsetter å lære hele livet? «Klasserommet» ser litt annerledes ut og «læreren» kan være både en kollega eller en venn. Men vår evne til å lære ble skapt der i de viktige første årene på Mellom-Nes og på Eikeli. Derfor skal dere som er lærere og skoleledere vite at vi heier på innsatsen deres, og at vi skal gjøre alt vi kan for at vi sammen med dere lykkes i å skape nysgjerrige og trygge elever som møter skoledagen med et åpent sinn, der de opplever mestring både i og utenfor klasserommet.

Vi ønsker alle skoleelever velkommen til en god skolestart, og spesielt velkommen til alle våre førsteklassinger. Vi håper at nysgjerrighet og mestring får være drivkraft gjennom hele skoleløpet, og ønsker dere lykke til!

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og ordfører Lene Conradi

Innlegget sto på trykk i Budstikka 18. august 2018