Hulda Sævareid hadde et engasjerende innlegg om kildesortering i Budstikka 26. mars. Jeg synes det er flott at vi har så mange utålmodige elever i Bærum, som ønsker å ta vare på miljøet og kildesortere avfall også på skolen. Kildesortering på skolene er nå heldigvis rett rundt hjørnet. Fra skolestart høsten 2019 skal alle skoler kommunen har ansvar for kildesortere matavfall, plastavfall og papp, papir og drikkekartong. Sortering ved barnehager og institusjoner skal også på plass i løpet av året.Når vi alle sammen er flinke til å sortere avfall tar vi bedre vare på miljøet. Det er fordi vi utnytter ressursene som finnes i avfallet. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, bruker mindre energi og bidrar til en mer klimaklok utvikling. Vi bidrar også til at mindre avfall havner langs veier, i havet og i naturen.

Det er et mål i Bærum å redusere mengden restavfall, fordi vi ønsker at så mye avfall som mulig skal kildesorteres. Når avfall som matrester, plastemballasje og papp havner i restavfallet, får vi ikke utnyttet det på samme måte som hvis vi hadde kildesortert det. For eksempel blir kildesortert matavfall fra Bærum brukt til å lage biogass til transport og til biogjødsel. Plastemballasjen vi kildesorterer blir gjenvunnet og brukt i nye produkter av plast, og kildesortert papp, papir og drikkekartong blir til nye emballasjeprodukter.

Da kommunen fikk gjennomført en undersøkelse og analyse av avfallet vi kaster i Bærum, viste resultatene at vi kildesorterer over 90 prosent av all papp, papir og drikkekartong som kastes, 75 prosent av all glass- og metallemballasje og over 60 prosent av alt matavfallet. Det er gode resultater, som viser at det er mange som har et bevisst forhold til kildesortering i Bærum. Samtidig kan vi bli enda flinkere. Undersøkelsen viste at det aller meste av plastemballasjen vi kaster fremdeles havner i restavfallet. Vi vet også at mye utslitte og ødelagte klær og tekstiler havner i restavfall fremfor i tøyinnsamlingsbokser.

Samtidig som det er viktig å kildesortere må vi bli flinkere til å redusere omfanget av plast, redusere matsvinn og gjenbruke mer. I Bærum har vi satt oss ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp og være en klimaklok kommune. Det krever at hele bærumssamfunnet med kommune, innbyggere, næringsliv og akademia trekker i samme retning.

Derfor gleder det meg at de unge engasjerer seg for endringer til det beste for klima og miljø. De siste ukenes engasjement over hele verden viser hvilken vilje og handlekraft de unge har. Når sortering av avfall på skolene starter opp, håper vi alle skolene i Bærum er like klare for å kildesortere som elevene på Anna Krefting skole er.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 30. mars 2019