Bærum kommune er en av landets mest folkerike kommuner. Bilholdet i Bærum ligger høyt over landsgjennomsnittet, og mange reiser til jobb hver dag – både til nabokommuner og internt i Bærum. Alle disse bevegelsene medfører mange bilreiser. Mer enn halvparten av alle reiser i Akershus er som bilfører. Et mål er å få en del av disse reisene over fra bil til sykkel.

Sykling til jobb og skole gir flere fordeler: Du får trent eller mosjonert på veien, du kan sykle forbi der det er bilkø, og du gir ditt bidrag til vårt felles ansvar for miljøet. Likevel velger bare 4 prosent av bæringene sykkel til jobben. Og da stiller jeg spørsmålet: Hva skal til for at flere velger sykkel som fremkomstmiddel?

Trafikksikker sykling:


Det er mange svar på det spørsmålet. Ett av svarene er å gjøre det tryggere og mer attraktivt og sykle. En undersøkelse gjennomført i Oslo viser at trafikksikkerhet er det innbyggerne ville prioritert desidert høyest for at de skulle sykle mer. Trafikksikkerhet handler blant annet om å skille ulike trafikanter: gående, syklende og biler.

Derfor er vi i Bærum kommune så opptatt av å få på plass ny E18. For med ny E18 følger egen sykkelekspressvei som vil gjøre sykkel til et reelt og trygt alternativ for mange av pendlerne mellom Asker og Oslo.

Sammenhengende sykkelveier:

Økt sykkelbruk blant våre innbyggere er med på å bidra til at vi blir en mer klimaklok kommune. Derfor er vi i gang med ny strategi for sykkel i Bærum. Vi ønsker å sørge for et trygt, effektivt og helhetlig tilbud slik at flere får lyst til å sykle mer.

Et gjennomgående sykkelnettverk er derfor viktig. Ansvaret for finansiering og bygging av sykkelveier er imidlertid fragmentert, det gjør situasjonen utfordrende. Staten har ansvaret for riksveiene, fylkeskommunen de fylkeskommunale veiene og kommunen de kommunale veiene.

Kanskje kunne nivåene slå sammen sine budsjetter og stille hverandre spørsmålet: Hvordan kan vi i fellesskap få mest sykkelvei for pengene?

Bedre vedlikehold:

Trafikksikkerhet og sammenhengende sykkelveier er viktige ingredienser, andre ingredienser er sykkelparkeringer og godt vedlikehold. En sykkelreise starter og slutter med en parkert sykkel. For å gjøre det enklere å sykle til tog og T-bane, planlegger vi blant annet å etablere av gode sykkelparkeringer ved stasjonene og et sykkelhotell i Sandvika.

Vi vil bli bedre på vedlikehold, både sommer og vinter, og har blant annet testet ut en ny brøytemaskin som gir svart asfalt for syklistene, også vinterstid.

I samarbeid med næringslivet åpner vi en bysykkelordning i områder Lysaker–Fornebu før sommeren.

Kultur for sykling:

Den kanskje viktigste ingrediensen for å få flere til å sykle er sykkelkultur. «Vi har ikke sykkelkultur i Norge», hører jeg ofte. Men kultur er ikke noe vi har, det er noe vi skaper – sammen.

Min oppfordring er derfor: La oss sammen skape sykkelkultur her i Bærum. Kultur for sykling, uansett alder, kjønn, hastighet, antrekk og sykkeltype.

La oss slå et slag for hverdagssyklisten; du og jeg. Vi som sykler i arbeidsklær. Vi som sykler sakte. Vi som sykler fort. Vi med elsykkel. Vi som sykler oppreist. Vi som sykler fremoverlent. Vi som sykler med barn. Vi som sykler når det passer, og lar være når det ikke passer. La oss skape sykkelkultur!

For å skape kulturen sammen, trenger vi din hjelp til å komme i gang. 20. april inviterer vi våre innbyggere til en storstilt workshop for å markere oppstart i prosjektet «Sykkel i Bærum». Dagen vil markere en lengre medvirkningsprosess, der vi skal finne ut hva som skal til for å skape sykkelkultur i Bærum.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 18. april 2016