Elin Ørjasæter postulerer at rommet for innovasjon innen velferd og omsorg er minimalt og oftest betyr forverring for brukere og ansatte (Aftenposten 6.4.17). Bærums erfaring er at hun tar feil.


Når vi tar i bruk velferdsteknologi på sykehjem eller i hjemmetjenesten oppnår vi bedre effektivitet ved å kunne eliminere enkelte oppgaver. Når pasientsensorer passer på, kan nattevakter slippe å vekke beboerne for å se om disse har det bra. Et annet eksempel er satsingen på tryggere hverdag i hjemmet som omfatter både trygghetsalarm, fall- og bevegelsessensorer samt røykvarsling. I tillegg tilbyr vi elektronisk dørlås og lokaliseringsteknologi (GPS). Disse digitale tjenestene er utviklet i samspill mellom leverandør, bruker og kommunen.


Det å være mest mulig selvhjulpen i egen bolig ved hjelp av teknologiske løsninger, bidrar til mestringsfølelse og høyere livskvalitet.


Vi er avhengig av private leverandører for å ha nødvendig fleksibilitet i tjenestene og som korrektiv for hvordan tjenestene utøves. Vi trenger et samspill med private aktører og sosiale entreprenører når vi innoverer tjenestene våre.


Ørjasæter omtaler Vitale, et firma som Bærum kommune har politianmeldt, som innovative. Regelbrudd er ikke innovativt.


Vi vil gjerne informere om våre innovative tiltak innen velferdsteknologi som både brukere, pårørende og ansatte er godt fornøyde med. Elin Ørjasæter er derfor hjertelig velkommen til et besøk hos oss.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 12. april 2017