I dag er det verdens miljødag, og årets tema er luftforurensning. WHO melder at syv millioner dør årlig av luftforurensning, og utslipp fra transport er blant synderne. Her må alle ta et globalt ansvar. Selv om Bærum er en liten prikk på kartet i global sammenheng, er det viktig å feie for egen dør.

Vi tror på løsninger utviklet i fellesskap. Kommunen er avhengig av engasjerte og motiverte innbyggere og at næringsliv og akademia viser vei. Vi må samarbeide lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere klimagassutslippene. Derfor er Bærum med i Global Covenant of Mayors. Av over 600 byer i verden, har Bærum fått toppkarakteren A. Vi er således en av de 9 beste i Europa takket være våre gode strategier for håndtering av klimaendringer og reduksjon av klimagassutslipp.

Vi har høye, men realistiske ambisjoner på vegne av innbyggere og næringsliv. Vi skal redusere Bærums klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov.

Vårt grunnleggende arbeid for å nå klimamålene, er samordnet areal og transportplan. Vi skal bygge ved knutepunktene, slik at vi kan ta vare på kommunens grønne kvaliteter og det verdifulle naturmangfoldet. Ved å utvikle gode nærsentre og bomiljøer, ønsker vi at innbyggere skal bruke nærmiljøet og la bilen stå mest mulig.

Utslipp fra transport er hovedkilden til dårlig luftkvalitet i Bærum, men vedfyring bidrar også. Vi har satt i gang mange tiltak for å redusere bilbruk og øke andelen reiser med gange, sykkel eller kollektiv. Vi har blant annet gratis elsykkelutlån til kommunens ansatte, næringslivet og innbyggere. Kommunens tilbud om gratis energirådgivning er tatt godt imot. Kommunen deltar i et forskningsprosjekt for å utvikle gode og smarte teknologiløsninger for å måle luftkvalitet.

Dagens unge vil leve sitt voksne liv i en verden preget av større miljøutfordringer. Det gleder meg derfor at vår ungdom er så engasjert i klima- og miljøarbeidet. Det var veldig tydelig da over 40.000 ungdommer i Norge i mars streiket for miljøet og stilte krav til oss politikere. Vi ønsker å følge opp dette engasjementet, og i løpet av høsten skal vi arrangere «Ungdommens klimatoppmøte».

I klimaprosjektet «Bærumsfolk» skal 15 bæringer leve med én bærekraftig utfordring i 30 dager og vise at hver innbygger spiller en viktig rolle. Underveis skaper de fortellinger om hverdagsendring og gir oss et innblikk i hva det vil si å gjøre en innsats for et bærekraftig lokalsamfunn. Mitt håp er at dette skal skape en endringsbølge, der stadig flere bidrar til at Bærum blir en klimaklok kommune og på den måten gir sitt bidrag til det viktige globale arbeidet for klimagassreduksjoner.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe på reisen til lavutslippssamfunnet. Vi ønsker et næringsliv og innbyggere som tester og tar i bruk nye løsninger for å redusere klimagassutslipp. I den anledning deler vi i dag for første gang ut en klimapris til en bedrift, organisasjon eller innbygger som har utmerket seg.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget er publisert på Budstikkas nettsider 5. juni 2019

https://www.budstikka.no/debatt/klima/lisbeth-hammer-krog/ingen-kan-gjore-alt-men-alle-kan-gjore-noe/o/5-55-867891