Vi hilser 2019 velkommen med forventning og muligheter. Vårt dyrebare lokaldemokrati sikrer innbyggernes innflytelse når vi skal løse oppgaver og utfordringer vi som samfunn står sammen om.

Vår viktigste oppgave er å være dyktig på å være kommune, og 2018 har vært et godt år preget av høy aktivitet på mange områder. Vi har vunnet priser og vi har vært på pallen. Vi er blant annet kåret til den mest bærekraftige og fremtidsrettede kommunen i landet, og vi har oppnådd landets beste skoleresultater. Dette inspirerer og motiverer til videre systematisk hardt arbeid slik at vi fortsetter å yte gode tjenester til våre innbyggere. Det er alltid jobb nummer 1.

Kåringer og priser kommer ikke av seg selv. Jeg tror vi får uttelling for å tenke langt, men handle nå. Vi får uttelling for det langsiktige strategiske blikket, og vi får uttelling for god byutvikling med tilrettelegging for et bærekraftig næringsliv. Vi får uttelling for vårt grundige arbeid med å forstå hvilken kompetanse skoleelever trenger og hvordan vi formidler denne kunnskapen til dem. Vi rett og slett ruster oss for fremtiden ved å tenke både fremover og utover. Det siste handler om samarbeid og partnerskap, nettverksbygging med næringsliv, akademia og forskning. Sist, men ikke minst, handler det om å legge til rette for verdiskaping slik at vi kan levere velferd og gi et sikkerhetsnett til dem som trenger det mest.

Jeg opplever at vi har et godt utviklingsblikk, nettopp fordi vi sammen skal levere gode tjenester. Innovasjon og nytenkning er virkemidler for å klare dette. I fremtidens kommune er jeg sikker på at løsningene finnes i møtet mellom innbyggerne, kommunens medarbeidere, næringslivet, akademia og ikke minst den verdifulle frivilligheten. Det er stort å få være vertskap i rådhuset under den internasjonale frivillighetsdagen i desember når ildsjeler i kommunen vår blir hedret for sin unike dugnadsinnsats. Det er mange som fortjener en inderlig takk.

Kommunen har valgt visjonen «Sammen skaper vi fremtiden». Den forplikter. Medvirkning, innbyggersamarbeid og samskaping er stikkord. Vi vil arbeide videre med å synliggjøre og implementere vår visjon, herunder å invitere inn. Slik kan vi sammen finne nye og bedre løsninger hvor svaret ikke er gitt på forhånd.

Vi starter med Bærumskonferansen tirsdag 8. januar hvor innbyggere, næringsliv og akademia er invitert med. Konferansen skal bidra til utviklingen av en by- og stedsidentitet basert blant annet på klimakloke valg, fargerik og god arkitektur, forståelse av kulturens betydning og de viktige møteplassene for folk i alle aldre. Byen er for menneskene og bypolitikken skal bidra til gode liv. Vi har omfattende byutviklinger på gang; i Sandvika, på Bekkestua, Lysaker og Fornebu. På konferansen samler vi noen av landets fremste eksperter.

Det grønne Bærum skal vi klare å beholde når vi evner å bygge boliger og arbeidsplasser på utvalgte områder der kollektivdekningen er god. Det er klimaklok tenkning. Når vi er en kommune i vekst er det viktig å ta vare på sentrale kulturverdier, landbruksområder og kulturminneperler. Vakre, gamle bygninger gir ro i sjelen. Jeg er så glad for at kommunen rett før jul kjøpte en kulturarv det er vel verdt å ta vare på, Bjørnegårdsvingen på Hamang med klekkeriet, sykkelverkstedet og smia. Sandvikselven er unik og lakse- og ørretforvaltningen er særdeles viktig. Jeg er stolt og takknemlig for det gode fiskekultiveringsarbeidet som gjøres.

Sammen skal vi bidra til at Bærum fortsetter som en attraktivt kommune å bo og arbeide i, med gode fritids- og rekreasjonsmuligheter, og der forståelsen av vårt unike biologiske mangfold må forvaltes på en klok måte for kommende generasjoner.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 7. januar 2019