Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober hvert år og har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Årets tema er livet under og etter en pandemi. Det har vært en vanskelig tid for mange. De fleste har klart seg bra, men særlig de som slet før pandemien har opplevd økte psykiske helseplager. Verdensdagen for psykisk helse har for mange aldri vært mer aktuell.


Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor. Opplevelsen av manglende nærhet til andre har for mange vært utfordrende under pandemien Mange av de vanlige fellesskapene har vært stengt eller utilgjengelige under pandemien.
Vi vet at god psykisk helse bygges i omgivelsene våre. Derfor er det så viktig å bygge opp igjen det som har gått tapt av felleskap og møteplasser. Vi vet at de som opplever å ha venner og kjenner på den gode følelsen av samhørighet er bedre rustet til å takle store omveltninger i livet. Det virker positivt inn på den psykiske helsen vår at man har noen å søke til og få hjelp av når det butter.

Et fellesskap kan også bestå av en felles handling. Det kan for eksempel være at man er samlet på en musikkfestival, felles møteplass, at man møter og ser kollegaer, at man handler på samme butikk, pendlere som gjenkjenner hverandre på toget eller å chatte i samme forum på nett. Noen har opplevd at nye fellesskap ble etablert under pandemien. Nå etter pandemien må vi ta vare på både de nye felleskapene og de felleskapene vi hadde før pandemien.

Et av hovedmålene i den nye kommuneplanen vår er «I Bærumssamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter». Dette skal vi gjøre ved å sammen skape gode møteplasser, gode nærmiljø og stimulere til sambruk og møter på tvers av aldersgrupper. Vi ønsker å gjøre dette sammen med innbyggere og organisasjoner fordi god psykisk helse er et felles ansvar!

Når livet byr på mer enn vi takler på egenhånd kan det være godt å vite at det er hjelp å få. På nettsiden https://www.baerum.kommune.no/psykiskhelse finner du en oversikt over hvilke tilbud vi har i kommunen hvor man kan få hjelp, samt en rekke tilbud i regi av organisasjoner i Bærum.

24. september var en gledens dag da regjeringen erklærte at samfunnet kunne åpnes igjen og vi endelig kunne gjenoppta kontakten med venner og andre fellesskap. Nå er det viktig at vi er oppmerksomme på, følger opp og inkluderer hverandre!

Bærum kommune, sammen med frivillige organisasjoner, har i en årrekke markert verdensdagen for psykisk helse. For oss er dette en måte å markere vårt ansvar og vårt engasjement for en god psykisk helse for alle. I forbindelse med verdensdagen inviterer Bærum kommune og organisasjoner til en felles markering i byparken og på byscenen den 11. oktober fra kl. 10-15.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 9. oktober 2021