Tirsdag 22. september inviterer Bærum kommune til bilfri dag. Årets slagord er «Gjør ditt valg» – en klar oppfordring til oss alle!Bilfri dag arrangeres i forbindelse med Europeisk mobilitetsuke, en årlig kampanje for at vi skal reise mer miljøvennlig. Bærum har tradisjon for å delta på mobilitetsuken, fordi det er en god anledning til å utforske litt mer klimakloke måter å reise på.


En av Bærums hovedsatsinger innenfor klima og miljø handler om nettopp klimakloke reisevaner. Vi vet at vi må redusere utslippene fra persontrafikk og næringstrafikk i Bærum fremover. Samtidig blir vi flere innbyggere i kommunen. Det krever noe av oss alle.


I år fokuserer mobilitetsuken på nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene.


Bærum har en høy andel utslippsfrie biler. Kommunen selv har erstattet mange av sine tjenestebiler med utslippsfrie kjøretøy. Gjennom en tilskuddsordning har kommunen gitt midler til boligselskaper og sameier som ønsker å etablere ladepunkter i Bærum.
Det er likevel helt nødvendig at vi i tillegg har fokus på reisevanene våre. Skal vi nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengig av at alle bidrar.


Hver meter med gange, sykkel, kollektiv eller samkjøring monner – og bidrar til et grønnere og mer bærekraftig Bærum!


Det siste halvåret har korona-pandemien utfordret de etablerte reisevanene våre. Mange har byttet ut jobbreisen med hjemmekontor eller hentet frem sykkelen. For noen har kollektivtransport blitt mer utfordrende enn tidligere.


Bilfri dag handler ikke om å dele ut dårlig samvittighet til dem som ikke har mulighet til å la bilen stå. Men dagen er en anledning til å stoppe opp og tenke over egne reisevaner.
22. september markerer jeg bilfri dag sammen med barnehagene i Bærum for tredje år på rad. Det er en god påminnelse om hvem vi bør endre oss for.


Jeg håper så mange som mulig vil være med å markere dagen med oss. Sammen skal vi i Bærum gjøre vårt valg!

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - innlegget ble publisert på Budstikka.no 22. september 2020