Styrker samarbeidet og utvider satsningen for et bærekraftig lokalsamfunn.


Gjennom 10 år har FutureBuilt-samarbeidet mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen gitt oss kunnskap, innsikt, og dyttet oss i en mer klimavennlig retning. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder. Forbildeprosjektene omfatter bygg og stedsutvikling, med krav om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen transport, energibruk og materialbruk.

Forbildeprosjektene i FutureBuilt er innovative og ambisiøse, og hjelper oss å redusere klimagassutslippene i byggefase og drift. I Bærum er det både private og offentlige forbildeprosjekter, herunder Powerhouse Kjørbo, Rykkinn skole, Eikeli videregående skole, Eikstunet boliger, Oksenøya senter og Nansenløkka. Asker har også gjennomført en rekke forbildeprosjekter i programmet; Trans´matorn sykkelpark, Holmen svømmehall, boliger på Korpåsen og Kistefosdammen barnehage. Prosjektene har gitt oss nyttige erfaringer til andre prosjekter.

Vi gleder oss over at FutureBuilt-programmet nå fortsetter, og ønsker Lillestrøm og Nordre Follo med på laget!

I sin oppgraderte form favner FutureBuilt videre geografisk – men treffer også bredere på innhold. Slik blir FutureBuilt-samarbeidet enda mer tidsaktuelt. Der tyngden før lå på klimagassutslipp og arkitektur, løfter FutureBuilt nå FNs bærekraftmål opp og adresserer hele bærekraftbegrepet - med satsningsområder som sosial bærekraft, ombruk, grønn mobilitet, delingsøkonomi og naturmangfold.

For Asker og Bærum sammenfaller dette godt med samfunnsdelen i kommuneplanene, der bærekraftmålene er brukt som rammeverk. Våre planer legger premisser for bærekraftige by- og boligområder. FutureBuilt-samarbeidet styrker denne kraften, også fordi det fører til at Asker og Bærum samarbeider tettere på området.

Som første kommune har Asker medborgerskap som tjenesteområde, og har sammen med Bærum store ambisjoner knyttet til samhandling og innbyggermedvirkning. Det er grunnleggende for at vi skal nå bærekraftmålene. I tillegg blir FutureBuilt-arbeidet viktig i realiseringen av kommunenes klimastrategier og handlingsplaner.

Bærum skal være foregangskommune innen sirkulær økonomi, og går en spennende tid i møte der den tidligere flyplassen på Fornebu skal bli et fremtidig utstillingsvindu og fremtidsrettede løsninger skal testes ut.

Samarbeid er suksessformelen i FutureBuilt - mellom kommuner, næringsliv, akademia og innbyggere. Det er en arena for å lære og bygge nettverk med andre kommuner, fageksperter, offentlige og private partnere. Gjennom vår makt som offentlig innkjøpere, motiverer vi til innovasjon i byggenæringen.

Nå går de store utviklerne foran for å bygge fremtidens boliger. På Landås-feltet L3 i Asker bygger Selvaag boliger og bomiljø som favner bærekraftmålene i praksis med en rekke innovative grep. På Nansenløkka på Fornebu utvikler Obos fremtidens bærekraftige boområde der det skal være enkelt å leve klimavennlig.

Videreføringen av FutureBuilt-samarbeidet styrker vår kraft til å møte fremtidens krav og ambisjoner til et godt og bærekraftig lokalsamfunn.


Av Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og Lene Conradi, ordfører i Asker

Innlegget sto på trykk i Budstikka 15. juni 2021