Al Noor moskeen har på en forbilledlig måte vist åpenhet og invitert til dialog. Fra den grufulle ettermiddagen 10. august og frem til i dag i har vi hatt mange gode møter med moskeen. Vi opplever at vi har stått skulder ved skulder i tiden etter terrorangrepet, og at vi fortsatt gjør det.


Det var hele Bærumsamfunnet som ble rammet denne dagen. Som kommune har vi stilt våre tjenester til rådighet. Vi har vært opptatt av å sikre oppfølging av enkeltindivider og moskeen som helhet. Vi har hatt møter med de andre moskeene i kommunen og Bærum tro- og livssynsforum. Det har også vært et godt samarbeid med politiet om trygghet. Dersom noen ønsker bistand fra kommunen, skal de vite at vi er her.

Da, som nå, er det viktig å si klart og tydelig at vi ikke tolererer et angrep på vår mangfoldige kommune! Vi skal ikke ha et samfunn der barn og voksne opplever utrygghet og utestengelse på grunn av sin religion eller etnisitet. Den frykten medlemmene fremdeles kjenner på, og som i disse dager kan bli forsterket av referater fra rettsalen, skal vi bære sammen. Våre tanker går i disse dager også til Johanne og hennes familie. Vi skal fortsette å forebygge hat og voldelig ekstremisme.

Nylig gikk generalsekretæren I FN, António Guterres, ut og advarte mot at koronakrisen kan utløse en bølge av "hat og fremmedfrykt, utpeking av syndebukker og spredning av frykt». Etter terrorhendelsen i Bærum vet vi hvor farlig hat kan være. Ytringer som er hatefulle, gjør noe med tilhørerne. Hatefulle ytringer kan være en mobiliserende faktor inn i vold og radikalisering. Å bli vant til å dele mennesker inn i mer eller mindre verdifulle kategorier, kan sette i gang farlige mekanismer. Ved å tøye grensene for hvordan man snakker om hverandre, tøyer man også grensene for hvordan man behandler hverandre.

Vi ønsker ikke å legge lokk på ytringer, meninger og holdninger som kanskje ikke er helt «innenfor». Det er viktig at vi skal kunne drøfte og diskutere, være kritiske og uenige. Vi ønsker ikke å skyve mennesker inn i ekkokamre som kun forsterker og bekrefter. Vi må ta de viktige samtalene og tørre å være uenige, men vi kan gjøre det uten å være hatefulle.

Like viktig som å jobbe mot noe, er det å jobbe for noe. Bærum er et godt sted å bo for de aller fleste av oss. Bærum er innbyggerne sine, og det er vi stolte av. Vi skal sammen jobbe for at Bærum oppleves som en inkluderende, raus og mangfoldig kommune der det er rom for å være forskjellig og der det er takhøyde for uenighet.
Samtalene i familiene rundt kjøkkenbordet er viktige; de er med på å forme oss som sosiale individer. Hvordan omtaler vi andre? Hvordan lærer vi barna våre å omtale andre? Hvordan beskriver vi mennesker? Snakker vi sak fremfor person? Dette er noe som angår oss alle. De små fellesskapene våre er det som til sammen utgjør samfunnet vårt. Små kjøkkenborddemokratier blir til et stort.

Sammen kan vi utløse en bølge av samhold, felleskap, respektfull uenighet og debatt. Og vi skal fortsette å bekjempe hatet. Vår kommune skal være trygg for alle uavhengig av nasjonalitet og tro. Det må vi alle ta et ansvar for.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Erik Kjeldstadli

Innlegget sto på trykk i Budstikka 15. mai 2020