Bærum skal være et trygt sted for alle. Et trygt Bærum betyr et Bærum der man kan være den man er, og tro på det man vil, uten å bli utsatt for hat. Bærum kommune og Oslo politidistrikt går nå sammen om et større prosjekt for å forebygge hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Bærum.

Vi står midt i en alvorlig pandemi. Mye arbeid settes på vent, men dette arbeidet kan ikke vente.

Både PST og FNs generalsekretær har uttrykt bekymring for at flere blir radikalisert under pandemien. Koronaepidemien har ført til at flere sitter hjemme på ekstreme nettsider. Det har skapt mer hat og fremmedfrykt – som gir grobunn for konspirasjonsteorier, og skyld for pandemien legges på ulike grupper.

10. august 2019 ble vi alle rystet av det rasistisk motiverte drapet på Johanne, etterfulgt av terroranslaget mot Al- Noor moskeen her i trygge Bærum. Terrorangrep rammer de berørte aller sterkest, men det rammer også oss som samfunn.

Slik er det også med hatkriminalitet, det rammer ikke bare enkeltindividet, men skaper også redsel og utrygghet hos andre med samme bakgrunn.

Politiet er satt til å håndheve loven, samtidig som vi skal verne om ytringsfriheten. Enhver skal kunne delta i det offentlige ordskiftet og bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer.

Såfremt en ytring ikke strider mot loven, må politiet sørge for at personer får ytret seg, selv om ytringene kan oppleves svært krenkende for noen.

Men strider ytringene mot loven, skal sakene ha høy prioritet hos politiet. Derfor opprettet Oslo politidistrikt, i 2014, en egen hatkrimgruppe som har løftet fagområdet betydelig. I årets resultatavtale for politimesteren i Oslo er denne satsingen forsterket gjennom øremerkede midler til innsats mot hatkriminalitet.

På tross av økt fokus på hatkriminalitet, vet vi at mørketallene er store – mange hatkrimsaker anmeldes ikke. Mange vet ikke hvor grensen går for hva som er straffbart å uttrykke. Derfor er informasjon viktig. Vi må lære hva som er straffbart og hva vi skal gjøre om vi utsettes for hatkriminalitet.

Vi er optimister; vi har selv sett hvordan en grusom hendelse i egen kommune har resultert i mer samhold, mer kjærlighet og mer dialog.

Når vi nå går inn i dette arbeidet, gjør vi det for å få mer kunnskap om hvordan ulike grupper har det i Bærum. Vi klarer ikke stanse hatet alene, men er avhengige av mange gode hjelpere.

Vi er derfor svært takknemlige for at over 30 organisasjoner, trossamfunn og foreninger deltok på et digitalt møte for å starte prosjektet. Vi takker for stort engasjement og gleder oss til videre samarbeid.

Sammen skal vi jobbe mot hat, og for inkludering slik at Bærum fortsatt kan være et godt og trygt sted å være, uavhengig av hva en tror på, hvem man elsker, hvor en kommer fra eller hvilke fysiske begrensninger en har.

Opplever du hatefulle ytringer eller hatkriminalitet? Ta kontakt her: oslo.hatkriminialitet@politiet.no

Av leder Enhet Vest, Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli og ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 6. februar 2021