I dag er det ett år siden nedstegningen av samfunnet som følge av pandemien. Litt optimistisk tenkte vi at dette tar noen måneder, og så er det over. Så enkelt ble det ikke.

Ett år senere, har mange av oss mistet mye: kjære personer har gått bort, arbeidsplasser er tapt og inntekter bortfalt. I tillegg har vi alle opplevd store tap i form av mangel på sosial kontakt med hverandre. Samtidig har vi håp! For vi vet at det blir bedre – vi vet bare ikke helt når.

Fra en dag til en annen ble hverdagen snudd på hodet. Det meste ble stengt, herunder skoler, barnehager, næringsliv og offentlige kontorer. Aktiviteten i samfunnet stoppet fullstendig opp, både arbeidsliv og fritidstilbud. Siden har vi opplevd flere runder med gradvis gjenåpning og brå nedstenging av samfunnet igjen. Det har hele tiden vært nye koronaregler vi har måttet forholde oss til. Jeg vil rette en stor takk til Bærums befolkning for å ha "stått i det" og gang på gang bidratt til å få ned våre lokale smittetall.

Jeg tenker på alle som har mistet noen under pandemien. Jeg tenker på alle som er redde – enten for å bli smittet selv eller for å smitte noen. Jeg tenker på eldre som opplever isolasjon og unge som må sette drømmer og planer på vent. Jeg tenker på arbeidstakere i et usikkert næringsliv. Jeg føler med dere alle.

Da vi passerte årsskiftet opplevde mange av oss en optimisme – vi var gjennom det verste og skulle starte vaksineringen. Så dukket muterte virus opp, smittetallene økte og restriksjonene ble igjen strengere. Samtidig lar vaksinene vente på seg. Det er selvfølgelig dypt frustrerende.

Isolert sett kan enkelte regler oppleves som noe ulogiske, men for å få ned mobiliteten og aktiviteten er det viktig å se tiltakene samlet. Hensikten er å hindre smittespredning og at så mange blir syke samtidig at våre sykehus ikke har kapasitet til å ta imot dem. I ytterste konsekvens kan denne pandemien føre til at helsevesenet kollapser. Dette er det viktig at vi minner oss selv om i møtet med restriksjonene som begrenser vår aktivitet og utfoldelse.

Jeg vil takke hver og en av dere for alt dere forsaker og alle bidrag dere gir for å holde smitten nede og samfunnet i gang. Jeg vil takke næringslivet i Bærum som gir kommunen gode råd, konstruktiv kritikk og innspill. Jeg vil takke medarbeiderne i kommunen som står på sent og tidlig, mange med helt nye oppgaver.

Vi venter utålmodig på vaksinen – for vi vet at en høy andel vaksinerte er det sikreste kortet for å vinne over pandemien. Vi er lovet at leveransene skal øke, og da vil vi ha stor glede av høy kapasitet på Bærum vaksinesenter.

Med dette som bakteppe, står vilje og innsats det siste året i et sterkt og varmt lys. Ved å følge smittevernreglene, vises omsorg – også overfor personer du ikke kjenner. Det er viktig for meg å si tusen hjertelig takk.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 12. mars 2021