I dag stenger Bærum vaksinesenter på Rud, og med det går Bærums håndtering av pandemien inn i en ny fase. Vi vil benytte anledningen til å takke innbyggere, næringsliv og medarbeidere i kommunen for en enorm innsats i løpet av pandemien.

Etter 1 ½ år kan vi oppsummere med at 187 680 (140 000 bare i 2021) personer er testet og 6 700 personer har testet positivt. De fleste skolene våre har hatt større eller mindre utbrudd, og det samme gjelder en rekke av våre sykehjem og institusjoner. Bærum kommunes lokale forskrift for å forebygge smitte har vært revidert hele 14 ganger. I løpet av dette året har vi vaksinert 90,1 pst av innbyggerne over 12 år.

Vi er med andre ord blant de kommunene som har hatt høyest smittetall, og som gledelig nok er blant de med høyest andel vaksinerte. Det kan være mange årsaker til det høye smittetallet. Antallet vaksinerte, derimot, er et resultat av bæringenes oppslutning for å bekjempe pandemien.

Vi er svært takknemlig for alle dere som har stilt opp gjennom så lang tid – fulgt opp smittevernråd, holdt ut månedsvis med nedstengning og latt seg vaksinere. Det er styrken ved bærumssamfunnet - vi stiller opp for hverandre - vi viser dugnadsånd.

Vi skal ikke glemme de tapene mange har opplevd. Vi tenker på alle som er rammet etter smitteutbrudd med alvorlig sykdom og dødsfall, et næringsliv som i perioder har ligget med brukket rygg og de som mistet jobben. Vi tenker på barn og unge som har opplevd ensomhet og isolasjon, og vi tenker på de mest sårbare som kanskje har hatt det vanskeligst.

Vi ønsket å sette innbyggerne i sentrum. Ressursene ved skoler, barnehager og sykehjem ble styrket for å opprettholde driften og ivareta smittevernet. Vi har pekt ut psykisk helse som et satsingsområde. Vi har i stor grad benyttet eksterne ressurser for å ha kapasitet til smittesporing, testing, vaksinering og for å ivareta smitteverntiltak ved institusjonene våre. Vi vil takke kommunens medarbeidere som har stått på langt utover det en kommune kan forvente gjennom 1 ½ år.

Kommunen har gjort viktige grep i arbeidet med å bekjempe pandemien og de negative konsekvensene av denne: en høyeffektiv og tilgjengelig teststasjon på Fornebu, god kapasitet på smittesporing, Bærum vaksinesenter med en fantastisk logistikk og service, og Bærumspakkene for næringsliv, kultur og frivillighet.

Samfunnet er gjenåpnet, men pandemien er ikke over. Vi har gjort vårt beste, men vi skal likevel være ydmyke. Derfor skal vi evaluere og lære. En forvaltningsrevisjon som snart kommer, vil helt sikkert påpeke forbedringspunkter. Læringen skal bidra til å ruste oss for den neste krisen, den vi ennå ikke kjenner.

Bærum kommune har valgt å sette inn store ressurser for å bekjempe pandemien. Samtidig har belastningene for innbyggere og medarbeidere vært svært høye, og høyere enn mange andre steder. Vi skylder hver og en av dere en stor varm takk.

Av ordfører  Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir B. Aga - Innlegget sto på trykk i Budstikka 21. oktober 2021