Utbyggingsavtale for Ballerud: Johs Faales vei 80-100 og Kleivveien 22 i Bærum kommune, ligger nå ute til høring.

Bærum kommune ved Byprosjekter har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Selvaag Bolig Ballerud AS og Kleievveien Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Johs Faales vei 80-100 og Kleivveien 22 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Frist for å sende merknader til utbyggingsavtalen er 9. januar 2024.

Merknader kan sendes til Bærum kommune Byprosjekter via e-post: post@baerum.kommune.no. Merk e-posten med sak 22/14016.

Dokumenter

For mer informasjon se saksinnsyn for områderegulering Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22, vedtatt av kommunestyret 30. mars 2022: PlanID 2015030, saksnummer 15/142742.