Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Teleplan Eiendom AS (TP), Fornebuhøyden Utvikling AS (FB) og Magnus Poulssons vei 7 AS (Arcanum) om gjennomføring av reguleringsplan for Teleplanbyen Øst – «TPØ», Teleplanbyen Vest – «TPV» og Magnus Poulssons vei/Arcanum – «MP».

Utbyggingsavtalen ble vedtatt av kommunestyret 29. mai 2024.

Avtalen følger opp rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanene for Teleplanbyen Øst – TPØ (planID 2021016), Teleplanbyen Vest - TPV (planID 2021001) og Arcanum (planID 2021002), alle vedtatt av kommunestyret 21. juni 2023. Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Dokumenter

Utbyggingsavtale Teleplanbyen signert av alle parter mai 2024.pdf

Vedlegg 1_Oversikt eiendommer som omfattes av utbyggingsavtalen.pdf

Vedlegg 2_Reguleringsplan for Forneuveien 31 mfl.pdf

Vedlegg 3_Reguleringsplan for Fornebuveien 37 mfl.pdf

Vedlegg 4_Reguleringsplan for Fornebuveien 7 mfl.pdf

Vedlegg 5 - Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Oksenøyveien Nord.pdf

Vedlegg 6 - Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL).pdf

Vedlegg 7 - Forenklet fase- og fremdriftsplan.xlsx.pdf

Vedlegg 8 Fornebuveien og Magnus Poulssons vei - midlertidig opparbeidelse.pdf

Vedlegg 9 (1 og 2) - morselskapsgaranti.pdf

Vedlegg 10 Mva-justering ved kompensasjon mal.doc.pdf

For mer informasjon se saksinnsyn for reguleringsplan med planID 2021001. 

Dette varselet er i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 17-4 første ledd. Varsel om oppstart av forhandlingene ble kunngjort 5. april 2022.