Bærum kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale for Teleplan øst og vest.

Bærum kommune ved Byprosjekter starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Teleplan Eiendom AS, som eier av Fornebuveien 31, 33, 35, 37, 39, Magnus Poulssons vei 15, 19, 21, 25, 27 samt Arnstein Arnebergs vei 21 (gnr./bruksnummer 41/57, 41/99, 41/148, 41/182, 41/183, 41/623, 41/843, 41/844 41/845 m.fl.).

For mer informasjon se saksinnsyn for reguleringsplan med planID 2021001. 

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling. Dette varselet er i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 17-4 første ledd. Varsel om oppstart av forhandlingene ble kunngjort 5. april 2022.