Lær norsk sammen med deltakere fra hele verden og med flinke og engasjerte lærere.

Norskkurs dagtid/Norwegian course daytime

Nivå/level
A0-B2
Inntakskriterier/admission
Plassering etter utdannings- og norsknivå/placement according to education and Norwegian level
Kursperiode/ Course period
23. oktober - 21. desember 2023
Pris/price kurs 20 timer i uken
15 800,-. Deles i to avdrag/two installments
Undervisningsdager/schedule
5 dager i uken/5 days a week
Pris/price kurs 15 timer i uken
12 00,-. Deles i to avdrag/two installments
Undervisningstid/schedule
Hver dag unntatt torsdag/ Every day except Thursday
Inkludert/included
Leie av nettbrett og digitale ressurser. Du må kjøpe arbeidsbok/use of tablet and digital resources.
Påmeldingsfrist/deadline
29. september 2023. Forbehold om ledige plasser
Oppsigelsestid etter at kurset har startet/notice period
4 uker/4 weeks

Vi tilbyr norskkurs på dagtid for både nybegynnere og viderekomne. Kursene gir deg også kunnskap om det norske arbeidslivet. Kursene følger læreplan i norsk for voksne innvandrere. Etter norskkurs kan du ta norskprøven for ditt nivå. 

Viktig informasjon

  • Du må jobbe mye hjemme og i grupper på skolen, spesielt på B2-kurs. Det er også viktig at du er aktiv i timene. Det kan avgjøre hvor raskt du kommer til de ulike nivåene i norsk.
  • Du må levere en tekst per kapittel.
  • Det er prøve fra hvert kapittel.

Kursene inneholder:

  • Opplæring i norsk første semester for deg som er nybegynner: 20 timer i uken
  • Opplæring i norsk, mellomnivå/høyere nivå: 15 timer i uken

Påmelding: Norskkurs dag 

Betalingsvilkår/Payment conditions

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre norskkurs på dagtid

Voksenopplæringssenteret

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50

E-post: voks@baerum.kommune.no