Lær norsk sammen med deltakere fra hele verden og med flinke og engasjerte lærere.

Norskkurs dagtid/Norwegian course daytime

Nivå/level
A0-B2
Inntakskriterier/admission
Plassering etter utdannings- og norsknivå/placement according to education and Norwegian level
Kursperiode/ course period
19.08. 2024-19.12.2024
Pris kurs med 16 timer i uken (norsk 1) / 16 hours a week
24 900,-. Deles i fire avdrag/four installments
Pris kurs med 15 timer i uken (norsk 2 og 3) / 15 hours a week
23 400,-. Deles i fireavdrag / four installments
Inkludert/included
Leie av nettbrett og digitale ressurser. Du må kjøpe arbeidsbok/use of tablet and digital resources.
Påmeldingsfrist/deadline
07. juni 2024
Oppsigelsestid etter at kurset har startet/notice period
4 uker/4 weeks

Vi tilbyr norskkurs på dagtid for både nybegynnere og viderekomne. Kursene gir deg også kunnskap om det norske arbeidslivet. Kursene følger læreplan i norsk for voksne innvandrere. Etter norskkurs kan du ta norskprøven for ditt nivå. 

Viktig informasjon

  • For å lære mest mulig, må du være aktiv i timene. Det kan avgjøre hvor raskt du kommer til de ulike nivåene i norsk.
  • Du må jobbe mye utenfor klasserommet (hjemme/i grupper). Dette er spesielt viktig for deg som har kort rett til gratis norskkurs.
  • Du må levere en skriftlig tekst/oppgave for hvert kapittel.

Mer om norskkursene

  • Norsk 1 - for deg som ikke har fullført grunnskole i hjemlandet:

16 timer i uken. Undervisning alle dager bortsett fra fredag.

  • Norsk 2 og 3 - fullført grunnskole eller høyere utdanning:

15 timer i uken. Undervisning alle dager bortsett fra fredag.

 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Påmelding: Norskkurs dag 

Betalingsvilkår/Payment conditions

Andre norskkurs på dagtid

Voksenopplæringssenteret

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.