Her finner du informasjon om betalingsvilkår for kurs som holdes av Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.

Betaling

Kursavgift må betales innen forfall. Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr. Alle kursene har en fast pris. Kursavgiften vil ikke bli redusert, selv om du ikke følger hele kurstilbudet.

Avmelding

Avmelding før kursstart

Dersom du melder deg av kurset før kurset starter, må du ikke betale kursavgift.

 Avmelding etter kursstart

Dersom det oppstår en situasjon som gjør at du ikke kan fullføre kurset, kan du melde deg av kurset.

Oppsigelsestiden er en måned fra mottatt avmelding.
Kursavgift må betales i oppsigelsestiden.

*For Intensivkurs før norskprøven gjelder følgende vilkår for avmelding etter kursstart: Avmeldinger etter kursstart vil medføre at du fortsatt må betale for hele beløpet for kurset.

Avmeldingen må sendes skriftlig til:

voks@baerum.kommune.no

Payment

Course fees must be paid by the due date. Payment made after the due date will be subject to an additional late fee. There are fixed prices for all courses. This price will not be reduced, even if you are unable to attend all the lessons.

Cancellation  

Cancellation before the start of a course

If you cancel your registration before the start of a course, then you will not be expected to pay the fees. 

Cancellation after the start of a course

Should you find yourself in a situation that makes it very difficult for you to complete the course, then it is possible to cancel your enrolment.

The notice period for such a cancellation is one month from the date we receive your written notice of cancellation. The course fees must be paid for the notice period.

Please note that notice of cancellation must be given in writing and should be sent by e-mail to: voks@baerum.kommune.no