Her finner du informasjon om betalingsvilkår for kurs som holdes av Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Det er fire ukers oppsigelsestid. Det betyr at du må betale for kurset i fire uker etter at du gir oss beskjed om at du skal slutte.

Betaling

Kursavgiften må betales innen forfall. Ved betaling etter forfall får du et purregebyr. Alle kursene har en fast pris. Kursavgiften blir ikke redusert selv om du ikke følger hele kurstilbudet.

Kursavgiften blir heller ikke redusert om kurset må gjennomføres på en annen måte enn planlagt, f.eks. om det er digital undervisning i stedet for undervisning i klasserom.

Avmelding før kurset starter

Dersom du melder deg av før kurset starter, må du ikke betale kursavgift.

 Avmelding etter at kurset har startet

Om du likevel ikke kan delta på kurset, kan du melde deg av.

Du må si opp /melde deg av kurset 1 måned før du vil slutte. Du må betale for kurset i hele oppsigelsestiden, altså i 1 måned.

Du må melde deg av skriftlig på e-post:

voks@baerum.kommune.no

Payment

Course fees must be paid by the due date. Payment made after the due date will be subject to an additional late fee. There are fixed prices for all courses. This price will not be reduced, even if you are unable to attend all the lessons.

The course fee is also not reduced if the course must be carried out digitally instead of in the classroom.

Cancellation before the start of a course

If you cancel your registration before the start of a course, you will not be expected to pay the fees. 

Cancellation after the start of a course

Should you find yourself in a situation that makes it difficult for you to complete the course, it is possible to cancel your enrolment.

The notice period is one month from the date we receive your written notice of cancellation. The course fees must be paid for the notice period.

Please note that notice of cancellation must be given in writing and should be sent by e-mail to: voks@baerum.kommune.no

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.