BIlde fra samling med Oppdrift

Oppdrift 2022 nærmer seg avrunding, og prosessen for å få søkere til Oppdrift 2023 er i gang. Vi har bedt 2022-deltakerne svare på noen spørsmål og her deler vi noen av erfaringene de har gjort seg. Vi håper dette kan inspirere engasjerte medarbeidere i kommunen vår til å delta i Oppdrift 2023.

Alle kan delta!

I Oppdrift 2022 deltok seks arbeidsgrupper, alle tilfeldigvis fra Helse og Velferd. Arbeidsgruppene har hatt veldig ulike arbeidsforhold, gruppesammensetninger, organisering av jobbingen underveis og problemstillinger. Det er dette som gjør det interessant og lærerikt å delta i Oppdrift, og det gir et speilbilde på kommunenes varierte, sammensatte og ofte veldig komplekse utfordringer. Her er det mange muligheter for deg som ønsker å delta i Oppdrift 2023.

Oppdrift 2023

Hva sier deltakerne?

Det kan være både gøy og frustrerende å være med i Oppdrift. Vi har spurt årets deltakere hva de synes, og her får dere noen sitater fra svarene.

Hva har vært mest positivt?

 • «Muligheten til å fordype oss i relevant tematikk»
 • «Positiv relasjonsbygging i samarbeid med brukerne»
 • «Inspirerende med veiledning fra Oppdrift»
 • «At vi fikk midler og muligheter til å gjennomføre dette prosjektet»
 • «Det har vært en positiv opplevelse å lære metoden vi har jobbet etter. Prosessen har vært veldig kreativ og åpen, noe som har vært veldig gøy!»
 • «Det har vært stort rom til å prøve og feile, og selve prosessen har vist at man gjerne kan ende opp med noe annet enn man tenkte seg i forkant.»

Hva har vært mest utfordrende?

 • «Tilgjengelighet for personal og brukerrepresentanter»
 • «Planlegging, koordinering og kommunikasjon ble vanskeligere når vi er ansatte fra forskjellige arbeidsplasser»
 • «Det har vært tidkrevende. De fleste i prosjektgruppa har hatt prosjektarbeidet på toppen av vanlige arbeidsoppgaver»
 • «Å gi slipp på idéer som man ønsker å gå videre med»
 • «Å begrense problemstillingen og prosjektet til et omfang som vi selv kan klare å rekke over.»
 • «Utfordrende med å sette av tiden til arbeidet.»

Hva har vært overraskende?

 • «Det vi fikk avklart på dialogkonferansen sammen med brukerne, temaet «mangel på forutsigbarhet».
 • «Da vi skulle tøyse med seriøse spørsmål, så dukket det opp nyttig informasjon.»
 • «Hvor mange problemområder vi har vært innom.»

Hva er det viktigste dere har lært?

 • «At prosjektets kvalitet hadde vært mye dårligere uten deltakelse av brukerrepresentantene og brukerne.»
 • Det er utrolig nyttig å samarbeide på tvers om konkrete felles problemstillinger. Viktig at to av oss ble delvis frikjøpt fra sine stillinger. På dette prosjektet har ledelsesforankring vært særlig viktig og at noen har hatt hovedansvaret for å holde i prosjektet.
 • Å se på hva som egentlig er behovet hos brukerne før man antar og setter i gang noe som egentlig er unødvendig og ikke ville blitt benyttet. ‘

Ble du nysgjerrig på mer informasjon?  Les mer ved å trykke på knappen over eller ta kontakt på vår e-post: innovasjon@baerum.kommune.no

Hege Fossum, Innovasjonsenheten