Eksempel på Swot

SWOT (engelsk: “Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats")

er en metode som kan vise hva som fungerer og hva som bør forbedres. Dette er en fin øvelse for å involvere alle medarbeidere og eventuelt samarbeidspartnere for å vurdere både utfordringer og muligheter. Det kan gi et bilde på hvor det kan være nyttig å foreta forbedringer eller mer utforskning.

Gjennomføring

Før du går i gang, tegn matrisen på gråpapir, flippover eller whiteboard. Ta med post-it lapper. Jobb en og en, og skriv en påstand per lapp. Når alle har skrevet ferdig plasseres lappene i felles SWOT. Sorter deretter lappene, er det noen lapper som handler om det samme innen de fire kategoriene? Grupper dem. Hva viser analysen? Er det mye likt/ulikt? Internt/eksternt? Reflekter over funnene og bildet. Hva blir viktig å ha med videre?