Persona

Persona (eller brukerprofil) er en fiktiv person som er ment å representere en bestemt brukergruppe av en tjeneste, og formidler hvem de er, og hva de er opptatt av.

 Derfor er det nyttig at brukerne personifiseres ved å angi f.eks. bosted, sivilstand, interesser, m.m. I tillegg skal det vises til hva som motiverer brukeren, hvilke bekymringer og frustrasjoner de opplever, hva de liker og misliker.

Sett gjerne inn et beskrivende sitat fra intervjuene for å gi brukerprofilen litt mer dybde. Personas egner seg godt som utgangspunkt til brukerreiser, gjerne sammen med en brukerhistorie.