Empatikart

Empatikart er en metode for å oppsummere og bearbeide innsikter fra intervjuer og observasjoner.

Metoden hjelper deg til å få en bedre forståelse av hva som motiverer brukerne, og hva som får oppmerksomhet i tjenesten. En slik oppsummering danner et godt grunnlag for å forstå brukeren og eventuelt lage personas. Hvis empatikartet er gjennomført med ettertanke og refleksjon skal brukernes behov, og ikke bare ønsker, blitt avdekket.

Empatikart bør benyttes for hver brukergruppe eller aktør som man ønsker at forstå bedre. Skal man for eksempel definere to brukergrupper og en samarbeidspartner lages tre empatikart, en for hver brukergruppe og en for samarbeidspartneren.