Aktørkart

Aktørkart er en enkel metode for å tenke gjennom hvem som er samarbeidspartnere og interessenter.

Det kan være et godt verktøy for å sortere og identifisere de berørte partene for tjenesten eller problemstillingen du/dere utforsker.

Gjennomføring

Før du/dere går i gang, ta med post-it lapper og noe å skrive med. Lag en stor matrise på gråpapir, flippover eller whiteboard. Hver deltaker skriver hvilke aktører de tenker er relevante opp mot valgt problemstilling. Skriv på post-it lapper, en aktør per lapp, helt til alle har skrevet ferdig. En og en deltaker deler en og en av sine lapper og setter dem i matrisen der de mener den passer. Hvilke refleksjoner får dere? Hvem er de viktigste aktørene å involvere i første omgang, og eventuelt senere? Hvilke aktører/interessenter/ressurser bør involveres og kan bidra? Hvorfor tenker dere det er viktig?