Music truck

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Helse og velferd

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

AKTHE (Aktivitetsbasert Helsehjelp), Psykisk helse og rusKontakt Marcus.trzebinski@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Hvordan gjøre musikkterapi tilgjengelig for personer som kan ha behov for tilbud hjemme? Det ønsket jeg å løse ved å bygge et omreisende musikkrom, et studio på hjul, som kan reise dit det er behov. Jeg bygde om en varebil/van til en Music Truck som nå reiser hjem til beboere i flere kommunale boliger. Musikkaktiviteten foregår da inne i godsrommet, som nå er et musikkrom.

Hva er det nye med løsningen/resultatet

Med dette tiltaket så kan musikkrommet være hvor som helst. Det gjør at man kan nå ut til personer som ellers ikke kommer seg til eksisterende tilbud i kommunen.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne

Flere forteller at de nå har et tilbud som gjør en forskjell. De har nå et sted hvor de kan være kreative og gjøre noe meningsfullt, og at terskelen er lav for å være med selv på "dårlige dager", ettersom reiseveien er såpass kort.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere

Music Truck ønsker å involvere personalet i boligen, som kan være en likeverdig arena for å møtes som medmusikanter fremfor personale og pasient.

Når tok dere løsningen i bruk

Music Truck ble bygget og begynte å reise rundt i 2023.

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen

Foreløpige resultater for Music Truck viser høy trivsel og engasjement blant deltakere og personale. Vi ser også ringvirkninger inn i hverdagslivet hvor deltakerne ønsker å finne låter de ønsker å lære. Vi ser også høyt engasjement for å bruke musikk på andre måter enn tidligere. Noen ønsker å fordype seg i innspillingsteknikk, andre vil lage lydbilder, andre vil spille coverlåter og noen vil improvisere. Vi ser høyere engasjement enn vi hadde forventet.