Digitalt skjema

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Bærum helse og friskliv som ligger i tjenesteområdet Helse og mestring.

Kontakt

liv.tellsgard@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Vi var i behov av å effektivisere tjenestene for å kunne nå flere innbyggere, samt at vi har et mål om mest mulig likeverdig tjeneste og vi trengte da å gjøre oss tilgjengelige på en ny måte. Vi har prøvet og feilet litt, men tror og håper at det vi nå har kommet frem til vil fungere godt for innbyggerne og vil gi terapeutene i Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) mer tid til klinisk arbeid og mindre tid til administrering. Den som tjener på dette, er innbyggerne i kommunen.

Hva er det nye med løsningen/resultatet

Vi har utviklet et digitalt inntaksskjema som ligger tilgjengelig på vår nettside, og i tillegg har vi jobbet mye med nettsiden og blant annet startet med direkte påmelding til mange av kursene våre der.

Tidligere gikk all kontakt med RPH via faste telefonvakter som var satt opp tre timer fire ganger i uken. Vi hadde stor pågang og det medførte at mange ikke kom gjennom til oss, og at mennesker som av ulike årsaker ikke hadde mulighet til å ringe oss ikke fikk mulighet til å delta på våre kurs eller få individuell terapeutisk oppfølging.Det digitale inntaksskjemaet ligger tilgjengelig på nettsiden, og man logger seg inn via BankID. Vi har både en norsk og en engelsk versjon. I tillegg har vi fortsatt telefontid slik at mennesker som ikke kan bruke den digitale løsningen skal ha en mulighet til å nå oss.

Vi ser at spørsmålene nå er så gode at vi ikke lenger trenger å bruke så lang tid på kartlegging og vurdering, og dette gir mer tid til klientene og klinisk arbeid. Vi ser også at ved å legge kurs tilgjengelig samt bruke sosiale medier og en god nettside som informasjonskanal velger flere kursene våre og det medfører også at vi når flere innbyggere med tjenestene våre.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne

Vi har bare hatt den nye nettsiden og det digitale inntaksskjemaet i ca 1 mnd så vi har foreløpig få tilbakemeldinger, men vi ser at de som tar kontakt opplever dette som oversiktlig og informativt og at vi er lette å få kontakt med.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere

Medarbeiderne frigjør tid til klinisk arbeid, og bruker mindre tid til administrering. De opplever også mange færre misfornøyde innbyggere som har vansker med å få kontakt med tjenesten.

Når tok dere løsningen i bruk?

Vi tok løsningen i bruk ca 1 februar 2024.

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen

Første gang vi iverksatte løsningen måtte vi ta den ned igjen fordi vi så at vi ikke hadde lagt ut god nok informasjon på nettsiden og at skjemaet ikke stilte de rette spørsmålene. Vi fikk mye ekstraarbeid og lange ventelister på samtaler hos oss. Denne gang ser det ut til å fungere på en helt annen måte, vi ser at de som tar kontakt er i målgruppen og at vi ikke bruker unødvendig tid på kartlegginger og vurderinger og dermed får er tid til klientene.