For deg som har gjort en feil i et forsøk på å innovere eller prøve ut noe nytt. Du har feilet raskt og lært raskt. Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.

Søknaden består av 8 punkter du skal fylle ut. Trykk "Send inn søknad" når skjemaet er ferdig utfylt. 

1. Hvilket tjenesteområde representerer du?