Hvordan kan vi

“Hvordan kan vi...” (HKV) må gjøres for å kunne utvikle og teste gode løsningsforslag til problemet vi ønsker å løse.

Når innsiktene har blitt bearbeidet og definert er det mulig å få bedre oversikt over problemområdet. Spørsmål som begynner med HKV hjelper ved utarbeidelsen av ideer og kan nærmest virke transformerende ved å gjøre utfordringer om til muligheter. En godt formulert HKV foreslår ingen løsninger, men gir deg en støttende ramme for innovativ tenking og skal derfor betraktes som en rettesnor for videre arbeid. Hvis problemdefinisjonen er for spesifikk begrenser du mulighetene for å generere nye ideer.

Eksempler:

  • Hvordan kan vi selvstendiggjøre våre brukere i hverdagen?
  • Hvordan kan vi