5xHvorfor

5xhvorfor benyttes når et problem ikke gir mening. Det er ikke alltid tydelig hva problemet egentlig er, derfor fokuserer vi ofte på feil problem.

Finner vi ikke årsakene til problemene våre velger vi feil løsning. Metoden egner seg derfor godt til å finne ut av én eller flere grunnårsaker til hvorfor problemet eksisterer.

Ved å stille spørsmålet “hvorfor” nok ganger kan rotårsaken til problemet avdekkes. Hvis du stiller spørsmålet for få ganger øker risikoen for at du kun avdekker symptomene og konsekvensene til hvorfor problemet har oppstått i utgangspunkt og går dermed glipp av årsaken til problemet. Men vis du stiller spørsmålet for mange ganger så risikerer du å gå for langt vekk fra rotårsaken. Metoden krever dermed at du er fleksibel og reflekterer over når det føles mest naturlig å stoppe.