Om bosetting, alternativ mottaksplass, avtalt selvbosetting med mer. Альтернативне місце проживання, узгодженне самостійне поселення, тощо.

Viktig å registrere seg

Fra 1. januar 2024 skal alle som vil søke om beskyttelse i Norge, og trenger et sted å bo, registrere søknaden sin ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune. Du må reise dit selv, og betale for reisen. På Nasjonalt ankomstsenter tar du kontakt med politiet, som hjelper deg videre.

Flyktninger som bor i private hjem og som ikke er registrert nasjonalt, regnes som turister. De har dermed ingen rettigheter. Alle som kommer fra Ukraina bør derfor søke om kollektiv beskyttelse.

Personer som kommer til Norge får tilbud om å bo på asylmottak mens de venter på å få beskyttelse og oppholdstillatelse. Det er kun personer som bor på asylmottak, eller har fått godkjent alternativ mottaksplass (AMOT) fra både Utlendingsdirektoratet (UDI) og kommunen, som får økonomisk støtte.

Slik får du tildelt plass på asylmottak

Hvis du trenger et sted å bo etter at du er ferdig registrert på Nasjonalt ankomstsenter, og mens du venter på at søknaden din om beskyttelse skal bli behandlet, får du tilbud om plass på et asylmottak et annet sted i landet. Du vil få beskjed om hvor du skal og når du skal reise. Reisen til asylmottaket er organisert og betalt av ankomstsenteret.

Bo privat før og etter registrering

Hvis du bor privat og skal fortsette med det, kan du registrere søknaden om beskyttelse ved et av politiets registreringssteder. Hvis du senere ønsker plass i et asylmottak, må du først reise til Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.

Alternativ mottaksplass (AMOT)

I noen tilfeller kan man søke om å bo privat mens man venter. Dette kalles alternativ mottaksplass (AMOT). Både kommunen og Utlendingsdirektoratet (UDI) må godkjenne en søknad om alternativ mottaksplass. 

Bærum kommune godkjenner AMOT i de tilfeller hvor man kan bo hos nære familiemedlemmer. Hvis du får godkjent AMOT, gjelder ordningen frem til du blir bosatt. 

Hvordan søker du om alternativ mottaksplass i Bærum? 

Send en e-post til flyktning@baerum.kommune.no. I e-posten skriver du navnet ditt, og at du ønsker å søke om alternativ mottaksplass. Ikke send sensitiv informasjon som D- eller DUF-nummer. Det kan ta noe tid før saken din er ferdig behandlet og du blir kontaktet angående utbetaling av økonomisk støtte.

Bosetting i Bærum 

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommunen følger samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene om å bosette flyktninger. Det er flere måter flyktninger kan bli bosatt i Bærum på: 

Bosetting via IMDi

Personer som har fått oppholdstillatelse kan søke om bosetting i  Bærum gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det blir ikke utbetalt økonomisk støtte fra kommunen før selve bosettingsdagen.

Flytskjema Bosetting med offentlig hjelp: Bosetting av mottaksbeboere

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse, kan finne bolig selv og søke om å få bo i Bærum. Man må ta kontakt med kommunen, og kommunen må også avtale selvbosetting med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Se mer om avtalt selvbosetting. 

Flytskjema Bosetting med offentlig hjelp: Avtalt selvbosetting

Bosetting med offentlig hjelp for personer som bor privat

Ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, bor privat (utenfor mottakssystemet) og ønsker hjelp til å bli bosatt i en kommune, må søke IMDi om bosetting så snart som mulig. Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Det blir bare gitt ett tilbud om bosetting, og det kan være i hvilken som helst kommune i Norge. Se mer om bosetting med offentlig hjelp.

Flytskjema Bosetting med offentlig hjelp: privatboende

Bosetting på eget initiativ

Personer som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Da har man ikke krav på introduksjonsprogram og man kan også miste rettigheter til andre ytelser. Dette er ikke det samme som ordningen avtalt selvbosetting. 

Avtalt selvbosetting

Personer som har oppholdstillatelse og venter på bosetting, kan finne bolig selv og søke om å bo i Bærum. Både kommunen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) må godkjenne avtalt selvbosetting.

Hvordan fungerer avtalt selvbosetting?

 1. Du finner en bolig i Bærum. Du må kunne leie boligen i minst ett år. Ikke skriv under på kontrakt eller overfør penger før kommunen har godkjent. 
 2. Du kontakter kommunen på e-post flyktning@baerum.kommune.no. I e-posten skriver du navnet ditt, at du ønsker å søke om avtalt selvbosetting og hvilken bolig du ønsker å leie. Ikke send sensitiv informasjon som D-nummeret ditt. Det kan ta noe tid før saken din er ferdig behandlet, og du blir kontaktet. 
 3. Kommunen behandler søknaden din og undersøker boligen og husleien. Kommunen kontakter IMDi for å avklare om du er bosettingsklar.
 4. Du får en time hos Flyktningkontoret i Sandvika. Hit tar du med deg usignert husleiekontrakt og ditt DUF-nummer.
 5. Du får ikke penger til for eksempel mat, medisiner og klær før selve bosettingsdagen. 
 6. Når bosettingsdatoen er avklart blir du innkalt til en samtale med Flyktningkontoret. Flyktningkontoret bestiller tolk ved behov.

Krav til bolig

 • Du må kunne leie boligen i minst ett år.
 • Størrelsen på boligen må godkjennes av kommunen. Dette avhenger av hvor mange som skal bo i boligen, og om det skal bo barn i boligen.
 • Kommunen tilbyr garanti for depositum (vanligvis for 3 måneder husleie).
 • Maks husleie for 1 person som bor alene er 8000 kroner + strøm.
 • Maks husleie for 2-roms er 9500 kroner + strøm. En bolig med 2 rom, er en bolig med ett soverom, stue, kjøkken og bad.
 • Maks husleie for 3-roms er 13 500 kroner + strøm. En bolig med 3 rom, er en bolig med to soverom, stue, kjøkken og bad.

Viktig å vite om avtalt selvbosetting

 • Kommunen kan ikke gå på visning eller ringe utleier på dine vegne når du leter etter bolig.
 • Hvis du får godkjent avtalt selvbosetting, vil boligen du finner være det eneste boligtilbudet Bærum kommune gir deg. Hvis du senere ønsker å flytte fra boligen, må du finne en annen bolig selv.