Kommunen trenger godkjente utleieboliger i alle størrelser, for å bosette flyktningene som kommer til Bærum. Har du en bolig du ønsker å leie ut til en flyktning? Da vil vi gjerne at du tar kontakt.

For å sikre at boligen kan benyttes, stiller kommunen noen krav: 

  • Boligen må være godkjent av plan- og bygningsmyndighetene til helårsbruk.
  • Boligen er en egen boenhet, med eget bad og kjøkken.

Kommunen ønsker også informasjon om:

  • Antall soverom   
  • Antall kvadratmeter (omtrent) 
  • Adresse
  • Leieperiode. Det er ønskelig med langvarige kontrakter.

Kontakt oss på e-post flyktning@baerum.kommune.no

På boligdugnaden.no finner du mer informasjon og tips og råd om utleie. 

Hva skjer nå?

Kommunen tar kontakt med deg for å avklare om boligen kan brukes.

Hvis boligen oppfyller kravene, vil den bli satt på liste over aktuelle boliger som kan tas i bruk når kommunen bosetter flyktninger. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før noen blir bosatt i boligen. 

Du står selvfølgelig i din fulle rett til å leie ut boligen til noen andre, selv om du har meldt inn boligen til kommunen.