Bente Rudrud Herdlevær

Bærum kommunes kommunaldirektør for Organisasjon, styring og utvikling (OSU) har særlig innovasjon og digital transformasjon høyt på agendaen. Et resultat av det er blant annet utviklingen av Bærums digitale tvilling.

Med en master i innovasjon og ledelse og bred erfaring fra omstilling og endringsprosesser er det neppe overraskende at Bente Rudrud Herdlevær prioriterer innovasjon og digitalisering så høyt. Tidligere har hun jobbet med modernisering av IKT i NAV og politiet.

"En kommunes tydelige rolle i utviklingen av lokalsamfunn er for meg et av de viktigste samfunnsoppdragene, sier Bente."

Digital tvilling

Et ledd i digitaliseringen av Bærum kommune er utviklingen av dens digitale tvilling. Kommunen har inngått en avtale med Augment City, som utvikler visualiserings- og simuleringsverktøy for smarte byer. Planen er at verktøyet skal være i bruk fra mars 2021.

Med dette verktøyet kan Bærum prøve ut nye løsninger digitalt fremfor å gjøre det «på gata». Et eksempel er å simulere en endring i antall biler på veiene og effekten det har på luftforurensning. Et annet er å simulere hvordan rushtrafikk påvirker tiden et utrykningskjøretøy bruker på å komme seg fra ett sted til et annet.

Verktøyet gjør kommunen i stand til å lage avanserte simuleringsmiljøer på veldig kort tid, som gjør det enklere å forstå komplekse data på et høyt nivå.

"Motivasjonen vår er å skape en region med økt livskvalitet for innbyggerne, bedre oppfølging av bærekraftsmål samt økt verdiskapning for næringslivet", forteller Bente.

Digitalt førstevalg

Sentralt i Bærum kommunes digitaliseringsstrategi er begrepet Ett Bærum – digitalt førstevalg. Det skal bidra til å opprettholde velfungerende tjenester og effektiv tjenesteproduksjon i kommende år.

Ambisjonen er at innbyggere, bedrifter og ansatte skal få tilgang på enkle, brukervennlige og sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning.

"Som det står i strategien skal digitalisering gi muligheter for å tilby mer til flere på en mer effektiv måte", sier Bente.

Resultatet av arbeidet med digitalt førstevalg vil blant annet være at innbyggere og bedrifter vil få umiddelbart vedtak på enkle søknader, ikke bli spurt om informasjon kommunen allerede har og få innsyn i kommunens arbeidsprosesser. Et annet eksempel er at foreninger og lag kan få enklere tilgang på alt fra idrettshaller til skoler og uteområder.

"Vi har i skrivende stund 29 ulike prosjekter i digitaliseringsporteføljen vår, legger Bente til. Her er det nok å henge fingrene i for teknologer som ønsker å sette spor etter seg."

Digitalisering i Bærum kommune