Stine Drengsrud Eivindson, forretningsarkitekt i Bærum kommune

Bærum kommune er en sentral bidragsyter i en lang rekke nasjonale digitaliseringsinitiativ. Det henger delvis sammen med størrelsen på kommunen, en stor satsing på digitalisering over tid og ikke minst en ambisjon om å skape løsninger som også kan komme hele landets befolkning til gode.

"Skal vi utvikle gode løsninger er det viktig å ha et felles perspektiv, og ikke at hver kommune sitter på sin egen lille tue og utvikler eller implementerer proprietære systemer som ikke snakker sammen, sier forretningsarkitekt i Bærum kommune Stine Drengsrud Eivindson. Det har vi nok av eksempler på fra før. Jeg synes det er flott at vi tar ansvar, med den ekspertisen og erfaringen vi har."

Helseteknologi

Stine er blant annet involvert i Akson, det største e-helseprosjektet i landet. Hun har over en periode vært lånt ut til KS.

"Målet er å binde ulike aktører i helse-Norge sammen, til det beste for pasienter og pårørende. Det er viktig å få med kommunens perspektiv; vi har forståelse for kompleksiteten i helsevesenets samspill og er også en helt sentral aktør som leverer mange ulike helsetjenester til våre innbyggere. Personlig synes jeg det er spennende å jobbe med en såpass kompleks tematikk hvor kravene til sikkerhet og forventningene fra ulike parter er såpass høye."

Stine kan avkrefte at det ikke bare er å ta en hyllevareløsning og tilpasse den på 1-2-3, slik enkelte medieoppslag har antydet. Helhetsbildet er komplekst. Ti år i helsevesenet har gitt henne en forståelse for det. Ja, for Stine er ingen teknolog av utdannelse, men mer om det senere.

En helt ny løsning i Power Apps

Ved siden av Akson-prosjektet har Stine også jobbet med utviklingen av et nytt system for fritid og avlastningstjenesten i kommunen, som tilbyr støttekontakt og avlastningsjenester til kommunens innbyggere.

"Tjenesteområdet som har ansvaret for støttekontakt og avlastningstjenester hadde et fagsystem som var gått over dato. Andre kommuner bekreftet at det fantes få gode digitale løsninger for denne tjenesten, så vi bestemte oss for å utforske om vi kunne utvikle en fullgod løsning basert på PowerApps og PowerBI."

Til forskjell fra flere andre prosjektene i kommune-Norge har Bærum laget et helt nytt administrativt fagsystem; mange har kanskje til nå tatt for seg mindre prosesser.

"Vi har merket stor interesse både internt og eksternt, og vi presenterer prosjektet for ulike kommuner og i webinarer. Vi deltar blant annet på ett webinar i regi av Microsoft nå i starten av desember."

Dette prosjektet har ikke bare tatt i bruk ny teknologi for kommunen, men også gjennomføringen var litt annerledes.

"Dette prosjektet kan beskrives som smidig, både internt i kommunen og i samarbeid med et eksternt utviklermiljø. Det kommer flere av den type prosjekter fremover."

Et bredt fagmiljø – for å si det mildt

Bærum kommunes digitaliseringsmiljø består ikke bare av rene teknologer, noe Stine er et svært godt eksempel på.

"Jeg er faktisk sykepleier og har ingen formell utdannelse innen teknologi eller digitalisering. Men det jeg har er ekspertise og erfaring fra helsefaget. At vi er såpass bredt sammensatt, og jobber med et felt som utvikling og digitalisering gjør at vi kan utvikle bedre tjenester på tvers av kommunen, med løsninger for alt fra eiendom til skolesektoren og helse."

I det hele tatt er det mange ulike områder hvor man kan sette digitale spor etter seg, både i Bærum kommune og landet for øvrig.

Digitalisering i Bærum kommune