Digitalisering DIGIT Bærum kommune

Digitaliseringsstrategien til Bærum kommune innebærer en kommuneovergripende tilnærming til investeringer, driftskostnader og gevinster. Behovene innen flere sektorer er sammenfallende og understøtter dermed strategien «ett Bærum».

Vi i DigIT Brukerstøtte har hovedansvaret for at Bærum kommunes ansatte og innbyggere/bedrifter får levert et fungerende støtteapparat for håndtering av hendelser og avtalte leveranser som gjør dem i stand til å utføre sine arbeidsprosesser. Vi bistår med praktisk bistand i IT relaterte oppgaver og prosjekter og har inngående kjennskap til verktøy som benyttes på respektive tjenestesteder.

 Vi er et team bestående  17 personer av begge kjønn med stor kontaktflate internt og eksternt. Vi trives godt sammen og med de utfordringene vi er satt til å løse. Hos oss får du en unik mulighet til å tilegne deg mye erfaring på kort tid. Bærum kommune vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter er noe av det du kan forvente som ansatt hos oss.

Søk da vel!