Digitalisering DIGIT Bærum kommune

Vår fremste oppgave er å utvikle nye og bedre tjenester og digitale løsninger slik at innbyggere, bedrifter og ansatte i Bærum kommune kan leve livene og utføre arbeidsoppgavene sine på en optimal måte.

Fakta om DigIT

Ansatte
134 ansatte i Digitalisering og IT området
Pågående prosjekter
29
Prosjekt
• Leder etableringen av DigiViken
Akson
Foregangskommune Akson

Det er en stor fordel, for ikke å si et krav, at du har store ambisjoner på samfunnets vegne når du jobber med utviklingen og digitaliseringen i Bærum kommune. Vi står foran en stor omstilling og utvikling, ikke bare av kommunen, men også vår egen enhet. Hos oss kan du virkelig sette spor etter deg.  

Sammen har vi ansvaret for både de svært langsiktige, strategiske prosjektene og de mer kortsiktige og praktiske oppgavene; en helt herlig kombinasjon. Noen prosjekter har hovedvekt på utvikling av mennesker, kultur og organisasjonen, andre er mer styrt av det tekniske. Felles for alle prosjekter er at de har et sterkt brukerfokus.

Ta et stort og langsiktig prosjekt, nemlig fremtidens velferdsløsninger. Vi har en kravstor befolkning med nye ønsker og behov. Det må ses opp mot politikernes vilje, vi må ta hensyn til økte krav til effektivisering og ikke minst avdekke hva velferdsteknologi kan bidra med. En slik kompleksitet krever godt samarbeid på tvers av mange fagområder.

Et mer konkret prosjekt var at vi som følge av pandemien utviklet en logistikkløsning for smittevernutstyr i PowerApps og ferdigstilte utrullingen av Win10 og Office 365 til samtlige 12 000 medarbeidere.

Vi søker nå etter en ny tjenesteleder for utvikling og håper du har lyst til å både utvikle deg selv, enheten vår og Bærum kommune.

Alle digitaliseringsprosjekter er å anse som organisasjonsutviklingsprosjekter og skal gi konkrete endringer til de prosessene som blir berørt gjennom prosjektets innføring av en endret teknologiløsning, Tristan Rolstad, Tjenesteleder og Fagleder digitaliseringsteknologi (CTO)

Deler du våre ambisjoner?

Vi har kommet langt i Bærum kommune; vi er beste norske kommune på The Nordic Digital Municipality Index i 2020. Men vi har så enormt mye større ambisjoner enn det, og er passe utålmodige, ikke bare på egne, men også andres vegne.

Digitalisering i Bærum kommune