Digitalisering DIGIT Bærum kommune

Vår fremste oppgave er å sørge for at både innbyggere, bedrifter og ansatte i Bærum kommune får tilgang på enkle, brukervennlige og sikre digitale løsninger som gjør dem i stand til å leve livene sine og utføre sine arbeidsoppgaver på en optimal måte.

Fakta om DigIT

Ansatte
134 ansatte i Digitalisering og IT området
Pågående prosjekter
29
Prosjekt
• Leder etableringen av DigiViken
Akson
Foregangskommune Akson

Det er med andre ord en stor fordel, for ikke å si et krav, at du har store ambisjoner på samfunnets vegne når du jobber med digitalisering i Bærum kommune. Vi har alle et ønske om å sette spor etter oss. Vi kaller dette ETT Bærum – digitalt førstevalg.

Sammen har vi har ansvaret for både svært langsiktige, strategiske prosjekter og kortsiktige, mer praktiske oppgaver; en helt herlig kombinasjon. Noen eksempler er at vi her på huset som følge av Covid-19 har utviklet en logistikkløsning for smittevernutstyr i PowerApps. Samtidig har vi ferdigstilt utrullingen av Win10 og Office 365 til alle kommunens 12 000 ansatte. Dessuten jobber vi med en 3D-modell av Sandvika, innføringen av ny velferdsteknologi og den fortsatte utviklingen av digitale læremidler i skolen.

Vi har nå 29 pågående prosjekter i porteføljen, og styrer investeringer i hundremillionersklassen. Her vil du få nok å henge fingrene i, med andre ord

Alle digitaliseringsprosjekter er å anse som organisasjonsutviklingsprosjekter og skal gi konkrete endringer til de prosessene som blir berørt gjennom prosjektets innføring av en endret teknologiløsning, Tristan Rolstad, Tjenesteleder og Fagleder digitaliseringsteknologi (CTO)

Deler du våre ambisjoner?

Vi har kommet langt i Bærum kommune; vi er beste norske kommune på The Nordic Digital Municipality Index i 2020. Men vi har så enormt mye større ambisjoner enn det, og er passe utålmodige. Ikke bare på egne, men også andres vegne.

Da kommunen vedtok sin digitaliseringsstrategi, ble det også bestemt at Bærum skal være en pådriver og bidra aktivt til felles, nasjonale løsninger. Vi har derfor en ja-holdning når vi blir spurt om å bidra. Det har ført til at vi er en sterk bidragsyter inn i KS-initiativer, med representanter i KommIT-rådet, Digitaliseringsutvalget (DU), Faggruppene/-rådene for e-helse, arkitektur, og informasjonssikkerhet og personvern. Vi er dessuten en av foregangskommunene i Akson, og den tilretteleggende kommunen for DigiViken. I tillegg har også et samarbeid med NTNU innen forskning og utdanning, for å sikre økt innovasjon som kan bidra til å løse kommunesektorens utfordringer.

Så ja, om du deler våre ambisjoner for digitalisering av samfunnet, kan du se nærmere på noen av våre ledige stillinger under. Vi håper du har lyst til å bidra sammen med oss!

Ledige stillinger

Vil du bidra til god ressursstyring av kommunens digitaliseringsportefølje? Ressursforvalter nyopprettet porteføljekontor

Vil du bli en viktig del av IT-sikkerheten i en av Norges største kommuner? Digitalisering-IT Utvikling, Teknologirådgiver