Kommunestyret vedtok i kommunestyremøtet 20. mars å starte byggingen av nye Nadderud stadion og idrettspark. Prosjektet har en ramme på 997 millioner kroner, og skal stå ferdig høsten 2026.

Nye Nadderud stadion skal være tilrettelagt elitefotball i henhold til standardkrav fra NFF og UEFA. Det skal være plass til 8 000 tilskuere, med tribuner på fire sider. Det nye stadionanlegget skal etableres langs Gamle Ringeriksvei, slik at bebyggelse sentreres mot veien og slik at Nadderud Idrettspark kan videreutvikles for idrett og møteplasser for allmennheten.

I tillegg til ny stadion, skal det bygges et stort grøntområde for uorganisert idrett, skatepark og gode rekreasjons- og møteplasser for mennesker.

Les mer om den nye stadion her