Bærum kommune og Backe Stor-Oslo har signert avtale om utbygging av Eiksveien 73

Bærum kommune Eiendom har tildelt Backe Stor-Oslo kontrakten på totalentreprise og en såkalt samspillskontrakt. Dette innebærer at Backe Stor-Oslo og Bærum kommune skal bli enige om utvikling, prosjektering og transformasjon av Eiksveien 73. Ved å rehabilitere tidligere Østerås bo- og behandlingssenter til et moderne og funksjonelt nærmiljøanlegg, hvor både barnehage, helsestasjon og kultur- og seniorsenter får plass, skal kommunen redusere klimagassutslipp og legge til rette for økt livskvalitet for innbyggere på Østerås. Ferdig bygg skal være et samlingssted på tvers av generasjoner i Bærum. Målet er å samle flere tjenester under sammen tak, som barnehage for 200 barn, spesialbarnehage for 15 barn, helsestasjon og kultur- og seniorsenter. 

- Vi i Backe Stor-Oslo gleder oss veldig til å komme i gang med dette spennende prosjektet, sammen med Bærum kommune. I Backe har vi stor erfaring med transformasjon og ombruk av bygg. Kunstsilo i Kristiansand og vårt eget nye hovedkontor på Lysaker Torg er to eksempler, sier Arne Landmark, daglig leder i Backe Stor-Oslo.

- Eiksveien 73 er et unikt og ambisiøst prosjekt som skal vise hvordan samlokalisering og transformasjon av eksisterende bygg kan brukes som verktøy for å omsette strategiske mål til praktisk handling. Vi er glade for at entreprenør nå er valgt og at vi kan komme i gang med forprosjektet, sier prosjektleder Flemming Idsøe i Bærum kommune Eiendom.

Bærekraft i praksis 

- Dette er et viktig og spennende prosjekt som bidrar til å nå mange av kommunens strategiske mål med klimakloke tiltak. Ved å bruke byggematerialer om igjen reduserer vi både avfall og klimagassutslipp, sier Jørgen Molvig, Tjenesteleder Bygg og prosjekt i Bærum kommune Eiendom. 
- Når vi samlokaliserer flere ulike tjenester får vi også utnyttet bygget gjennom større deler av døgnet. Dette er bærekraft i praksis, legger han til.  

Det planlegges for byggestart senhøstes 2024 med ferdigstillelse våren 2026, slik at bygget er klart til barnehagestart høsten 2026. 

Les mer om Eiksveien 73 her