Tverrfaglig samarbeid er en strukturert arbeidsform som bidrar til at tjenestene oppnår bedre og gjensidig forståelse og oversikt over hverandres oppgaver. Dette gir grunnlag for å bedre den koordinere innsatsen og ansvaret slik at oppfølgingen til barn, unge og familier blir mer helhetlig og sammenhengende.

Tverrfaglig samarbeid er av stor betydning for tidlig innsats ovenfor risikoutsatte barn og unge. Ved identifikasjon av barn og unge i risiko, kan en tverrfaglig tilnærming være spesielt nyttig i

  • vurdering av situasjon og behov – for å sikre et felles utgangspunkt, felles mål og felles forståelse av ressurser og behov som kan bidra til effektive og helhetlige løsninger
  • planlegging av tiltak – for å se tjenestene i sammenheng
  • gjennomføring av tiltak – for å sikre koordinering og nødvendige avklaringer underveis
  • evaluering av tiltak og avklaring av nye mål – sikre kontinuitet og trygge overganger