Det er to ulike vannverk i kommunen, som produserer drikkevann med litt ulik vannkvalitet.

Dette er en melding fra Bærum kommune. Det er stort vannforbruk for tiden. Vi endrer i vannforsyningen ved å levere mer vann fra Holsfjorden. Områdene Sandvika sentrum, Sandvika Vest, Oksenøya, Fornebu og Snarøya pleier å få vann fra Aurevann, men vil fra i dag 8.6.23 få vann fra Holsfjorden.

 Begge er godkjent i henhold til drikkevannsforskriften og trygt å drikke rett fra springen. Holsfjordvannet har en litt mer gullig farge, som skyldes større innhold av humus enn i Aurevannet.

Les mer om drikkevannskvaliteten på kommunens nettside/vann og avløp/drikkevann/drikkevannskvalitet