Vann- og avløpsgebyrene beregnes enten etter bebyggelsens areal i kvadratmeter eller etter reelt forbruk målt ved hjelp av vannmåler

 

Ved målt forbruk (Bruk av vannmåler) pris med 25 % mva pris uten mva
Årsgebyr for vann (kr/m³)  16,10 12,88
Årsgebyr for avløp (kr/m³)  21,04 16,83
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (1/2" - 3/4") kr/år 207,50 166
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (1" - 2") kr/år 955 764
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (50mm-150mm) kr/år 1948,75 1559

 

Ved stipulert forbruk (areal som grunnlag). pris med 25 % mva pris uten mva
Årsgebyr for vann (kr/m²)  24,15 19,32
Årsgebyr for avløp (kr/m²)  31,56 25,25

1 kvadratmeter tilsvarer et forbruk på 1,5 kubikkmeter

 

Ved kommunal avtale om tømming av septiktank pris med 25 % mva pris uten mva
Septiktanker på inntil 3 m³ 2013,90 1611,12
Tillegg for hver m³ over 3 m³  413,98 331,18
Avgift for levering til septikmottak (kr/m³) 195,63 156,50

 

Aktuelt areal beregnes i henhold til lokal forskrift om VA-gebyrer.

 

ENGANGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP - KALT TILKNYTNINGSGEBYR pris med 25 % mva pris uten mva
Tilknytningsgebyr for vann (kr/m²) 140,63 112,50
Tilknytningsgebyr for avløp (kr/m²) 140,63 112,50
Tilleggsgebyr for tilknytning vann, Fornebu (kr/m²) 53,50 42,80
Tilleggsgebyr for tilknytning avløp, Fornebu (kr/m²) 64,90 51,92
Tilleggsgebyr for tilknytning vann, Sollihøgda (kr/m²) 312,50 250
Tilleggsgebyr for tilknytning avløp, Sollihøgda (kr/m²) 312,50 250

 

 

feieavgift Pris med 25 % mva Pris uten mva
Tilsyn 196,25 157
6" - 9" loddpiper (kr/pipeløp) 97,50 78
Maskinpiper og kanaler (kr/meter) 146,25 117
Tilsyn gassanlegg 197,50 158

 

 

Tilknytningsgebyr

Engangsgebyr for vann og avløp, kalt tilknytningsgebyr, beregnes etter bebyggelsens areal i kvadratmeter. Tilknytningsgebyr faktureres når igangsettelsestillatelse for tiltak blir gitt, og med betalingsfrist på 90 dager.

Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Mer om kommunale avgifter og betalingsinformasjon