Vann- og avløpsgebyrene beregnes enten etter bebyggelsens areal i kvadratmeter eller etter reelt forbruk målt ved hjelp av vannmåler

VED MÅLT FORBRUK (VANNMÅLER)
Årsgebyr for vann kroner 15,63 per kubikkmeter
Årsgebyr for avløp  kroner 20,63 per kubikkmeter
VED STIPULERT FORBRUK 
1 kvadratmeter tilsvarer et forbruk på 1,5 kubikkmeter
Årsgebyr for vann  kroner 23,44 per kvadratmeter
Årsgebyr for avløp kroner 30,94 per kvadratmeter

Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for vann og avløp, kalt tilknytningsgebyr, beregnes etter bebyggelsens areal i kvadratmeter. Tilknytningsgebyr faktureres når igangsettelsestillatelse for tiltak blir gitt, og med betalingsfrist på 90 dager.

Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Mer om kommunale avgifter og betalingsinformasjon