Bærum flyfoto - skisse vann og avløp

Dialogkonferansen

Dato
Tirsdag 18. juni 2019
Tid
11:30-15:00
Sted
Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika.

Bærum kommunes behov

Bærum ønsker en helthetlige tilnærming til avløps- og overvannshåndtering. Vi ønsker en verktøykasse med tiltak, som til sammen kan dekke kommunens behov på best mulig måte. Kom med innspill innen 30. august. 

Denne verktøykassen består sannsynligvis av kjente verktøy og morgendagens verktøy og løsninger. Innovasjonsbehovet for hver av disse mulige løsningene i «verktøykassen» vil være forskjellig, med behov for ulik oppfølging/tilpassing. Prosessen med å utvikle denne verktøykassen starter med dette initiativet, og vi ønsker derfor en bredde av leverandører.

Vi ønsker engasjement fra leverandører som har ferdige produkter til anvendelse på terreng, og de som har til løsninger under bakken, vi ønsker også de som har ideer om mulige løsninger som ikke er utviklet ennå. Vi ønsker rådgiverbransjen og utviklere velkommen til å tenke nytt rundt analyseverktøy og modellering for håndtering av vannet under ulike forhold, og innspill til hva som skal til for at kommunalt planverktøy fremmer tverrsektorielle tiltak og løsninger. For å nevne noe.

Fra dialogkonferansen 18. juni 

Tidsplan

På dialogkonferansen blir det gitt detaljert informasjon om behov og utfordringer.

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive alternative løsninger på de presenterte utfordringer.  Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger før et eventuelt konkurransegrunnlag utarbeides.

Tidsplan

  1. 18. juni 2019 Dialogkonferansen - Presentasjon av kommunens behov
  2. 20. juni 2019 Oppsummering av dagen + oppgave for innspill sendes bedriftene
  3. 21. juni - 30. august 2019 S o m m e r f e r i e
  4. 30. august 2019 Frist for å levere innspill
  5. 9. september - 20. september 1 til 1 møter med leverandører
  6. 30. oktober Skisse til funksjonell kravspesifikasjon
  7. 1. januar 2020 - Utviklingsløp for prioriterte områder
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen