Er det plass til mitt barn?

Det er plass til alle elever på 1. trinn i bærumsskolen. 

Kommunen har nettoinnflytting av elever i enkelte områder av kommunen, og årskullenes størrelse varierer noe hvert år. Det kan føre til at grenser mellom noen skoler kan bli flyttet.

Kommunen må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den som står oppført som nærskole.

Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i løpet av februar